Tiedolla tekemistä

Tapani pulli

Turun Kauppakamarin toimintavuosi 2023 on pian lopuillaan. Tätä vuotta ovat värittäneet muun muassa energiaan ja huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset. Keväällä käydyt vaalit – ja tulossa olevat presidentinvaalit – ovat heittäneet omat mausteensa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Turun kauppakamari on tänäkin vuonna seurannut varsinaissuomalaista elinkeinoelämää tiiviisti muun muassa erilaisilla kyselyillä, joilla voidaan hyvin nopeastikin saada tärkeää tietoa siitä, mitä jäsenistölle kuuluu. Suuret kiitokset kaikille, jotka ovat antaneet aikaansa kyselyihin vastaamiselle ja ovat näin olleet omalla panoksellaan vaikuttamassa elinkeinoelämästä kertovaan uutisointiin ja ulostuloihin.

Alkuvuodesta kysyttiin ICT-valiokunnan kanssa, kohdistuuko varsinaissuomalaisiin yrityksiin häirintää. Tuolloin liki 60 prosenttia vastanneista arvioi, että häirintää on tapahtunut. Erilaiset hämärät yhteydentotot ja kalasteluyritykset ovat lisääntyneet, mutta pitämällä aihetta keskusteluissa myös yritysten tietoisuus asiasta kasvaa. Kauppakamarit ovat tarjonneet koulutusta ja tietoa, miten uhkiin voi varautua entistäkin paremmin.

Selvitimme tänä vuonna myös, mitkä asiat mahdollisesti jarruttavat yritysten ilmastotoimia. Sopivien ratkaisujen puute ja ilmastotoimien kustannukset nousivat suurimmiksi syiksi. Toisaalta merkittäviä kannustimia ovat vastuullisuus, uuden liiketoiminnan syntyminen ja mainehyöty. Varsinkin vientiyrityksille ilmastotoimet ovat kilpailuetu. Peräti noin 90 prosenttia vastanneista oli tehnyt ilmastotoimia esimerkiksi parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä jätteiden lajittelua yrityksessä.

Turun kauppakamari on vuoden aikana selvittänyt useaan otteeseen haastavaan työvoima- ja osaajapulaan liittyviä kysymyksiä. Valtaosa yrityksistä piti keväällä työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä toimenpiteenä uudella hallituskaudella. Ilman maahanmuuttoa monissa yrityksissä tilanne onkin jopa kriittinen. Tähän asiaan tarvitaan edelleen sujuvoittamista. Suomen sisällä alueiden välinen kilpailu on kiihtymässä, kun puhutaan osaavasta työvoimasta. Tärkeää on huomioida kansainvälisten opiskelijoiden merkitys alueen veto- ja pitovoiman kannalta.

Tänä vuonna keräsimme ensimmäistä kertaa tietoa alueen elinkeinoelämän investoinneista. Selvisi, että investointeja on suunnitelmissa aikavälille 2023–2030 ainakin yli viidellä miljardilla. Seudulla on erinomaista potentiaalia nousta teknologiaosaamisen keskittymäksi. Yritysten vastauksissa toivottiin selkeää suuntaa ja linjaa niin viranomaisilta kuin poliittisilta päättäjiltäkin investointien edistämiseksi. Muuten tulevaisuuden näkymien ennustaminen on yrityksille vaikeaa ja investointihalukkuus laskee.

Kaiken kaikkiaan tilanne Varsinais-Suomen alueella näyttää elinvoimaiselta ja vakaalta. Turun kauppakamari jäsenistöineen on luonut vuoden aikana myös tulevaisuuskuvia, joiden avulla elinkeinoelämämme on entistäkin vahvempi ja rohkeampi tekijä paitsi kotimaisilla myös kansainvälisillä markkinoilla.

Tapani Pulli
hallituksen puheenjohtaja

Turun kauppakamari

Kirjoitus on julkaistu tuoreimman Turun kauppakamari -lehden pääkirjoituksena (4/2023)

Kategoriat:Kauppakamarilehti