Tiedote: Pula osaavasta työvoimasta estää yritysten kasvua Varsinais-Suomessa

Kuvassa turvakypäriä telineessä

Turun kauppakamarin jäsenten mukaan merkittävin työvoimahaaste Turun seudulla on osaavan työvoiman saaminen. Lähes kolmasosa kauppakamarin jäsenyrityksistä kertoo tuoreessa kyselyssä, että alueella saatavilla oleva työvoima ei mahdollista yrityksen kasvua. Osuus on kasvanut vuoden takaisesta, jolloin noin neljäsosalla vastaajista tämä oli alueen merkittävin työvoimahaaste. Eräs vastaaja toteaa ytimekkäästi: ”Työvoiman saatavuus on heikko, joten firmamme ei voi kasvaa työvoiman lisäämisen kautta” ja toinen: ”Osaavan ja motivoituneen työntekijän saaminen on lähes mahdotonta.”

Yritykset ovat selkeästi rekrytoimassa tulevaisuudessa – yli kolmasosa  vastaajista arvioi, että työpaikkojen määrä kasvaa seuraavan 6 kuukauden aikana ja lähes kaksi kolmasosaa, että se kasvaa seuraavan kahden vuoden aikana. Työtä siis on tarjolla mikäli tekijöitä löytyy.

Erityisesti pulaa on tekniikan alan ja rakennusalan suorittavan työn tekijöistä kuten erilaisista asentajista, ammattilaisista ja työnjohtajista. Tällä kertaa myös taloushallinnon osaajista on aiempaa enemmän pulaa. Eräs vastaaja tiivistää asian seuraavasti: ”Alan koulutustaso on heikentynyt oleellisesti. Valmis tradenomi ei osaa tehdä yksinkertaistakaan tilinpäätöstä ilman kokeneen vanhan merkonomin avustusta.” Toinen vastaaja on samoilla linjoilla: ”Aikuiskoulutuskeskukset suoltavat ammattilaisia, joilla ei ole edes debet/kredit hallussa.

Vastavalmistuneiden osaamisessa parantamisen varaa

Runsas kolmasosa vastaajista kertoo, että alueen työnhakijoiden koulutustaso ja osaaminen vastaavat yrityksen tarpeita melko huonosti tai erittäin huonosti. Eräs vastaaja tiivistää: ”Vastavalmistuneet eivät osaa edes perusasioita, vaan kaikki pitää opettaa kädestä pitäen. Silti palkkatoiveet ovat kokeneen ammattilaisen tasoa.”

Usea vastaaja toteaa myös, että oppilaitoksista valmistuvien käytännön kokemus ja valmiudet itsenäiseen työhön eivät enää ole yhtä hyvät kuin ennen, vaan uudet työntekijät tarvitsevat aiempaa enemmän tukea työhönsä. Eräs vastaaja toteaa: ”Kädellä tekemisen taitoa harjoitellaan liian vähän. Koulun teoriaopetus ei anna valmiuksia ratkaista ongelmatilanteita.” Toinen tiivistää: ”Ammatillinen koulutus ei kaikkien kohdalla ole antanut eväitä työssä suoriutumiseen.” Henkilöstövuokrausalalla toimiva vastaaja kertoo: ”Työnantajat eivät tunnu arvostavan ammatillisista oppilaitoksista valmistuneita, joilla ei ole alan kokemusta työssäoppimisen lisäksi.” Tämä viesti on syytä ottaa vakavasti – näyttöihin pohjautuvissa tutkinnoissa ammatillista käytännön kokemusta pitäisi periaatteessa kertyä kaikille opiskelijoille.

Kyselyn tulokset ovat todella huolestuttavat, koska yritysten kokemus työvoiman löytymisestä ja osaamisen tasosta on selkeästi heikentynyt vuoden aikanaErityisesti avoimet vastaukset – joita tuli runsaasti – ovat karmivaa luettavaa”, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo. ”Uusien kuntapäättäjien tulee kiinnittää tähän asiaan huomiota heti. Kehitys ei voi jatkua saman suuntaisena, mikäli haluamme pitää Varsinais-Suomen elinkelpoisena ja houkuttelevana paikkana yrityksille”, Leiwo jatkaa. ”Yrityksillä olisi halua ja kykyä kasvaa, mutta osaavan työvoiman saaminen on nyt ja enenevässä määrin kasvun pullonkaula. Kuntien ja oppilaitosten on yrityksiä kuunnellen ratkaistava tämä ongelma pikaisesti varsinkin kun se on ollut jo kauan tiedossa ja mm. kauppakamarit ovat toistuvasti nostaneet asiaa esille.”

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään Varsinais-Suomen kilpailukykytekijöistä kesäkuussa 2020 ja kesäkuussa 2021. Vuonna 2021 kyselyyn vastasi yhteensä 146 yritystä ja vuonna 2020 yhteensä 155 yritystä. Molempina vuosina noin viidesosa vastaajista on ollut teollisuusyrityksiä ja noin kymmenesosa palveluyrityksiä. Kursiivilla olevat tekstit ovat suoria lainauksia yritysten avoimista vastauksista.