Tinkivaraa kielitaitovaatimuksiin harkittava

Kansainvälisten osaajien rekrytointi

Varsinaissuomalaiset yritykset valmiita rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia

Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) varsinaissuomalaisista yrityksistä on harkinnut tai voisi harkita kansainvälisen osaajan rekrytoimista tai vuokraamista. Enemmistöä vastanneista yrityksistä kuitenkin askarruttaa, miten toimia monikielisenä ja -kulttuurisena työyhteisönä. Tämä selviää Turun kauppakamarin jäsenille tehdystä kyselystä.

”Varsinaissuomalaisten yritysten valmius vieraskielisten työntekijöiden palkkaamiseen on hyvä”, toteaa Turun kauppakamarin yhteyspäällikkö Olli Hakala.

”Aiemmin kesäkuussa tekemämme selvityksen mukaan vieraskieliset työntekijät korreloivat yrityksen vahvempien tulevaisuusnäkymien kanssa.”

Keskeisimmiksi puutteiksi kansainvälisiin rekrytointivalmiuksiin nousevatkin tuoreessa kyselyssä erityisesti kielitaitoon ja rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset.

”Kuitenkin noin 60 % yrityksistä kertoo, ettei ole voinut rekrytoida kansainvälisiä osaajia siitä syystä, että työssä vaaditaan äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa”, Hakala kertoo.

Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä 29 prosenttia arvioi, ettei heillä ole mahdollisuuksia tarjota kielikoulutusta kansainväliselle osaajalle. Yrityksistä 25 prosenttia kertoo puolestaan, ettei englannin kielen käyttäminen tunnu luontevalta työyhteisössä.

”Suomen kielen koulutusta on pikaisesti lisättävä kaikille kansainvälisille opiskelijoille ja maahantulijoille. On lisäksi hyvä harkita, voiko joissakin tehtävissä kielitaitovaatimuksista tinkiä erityisesti silloin, jos suomenkielisiä työntekijöitä ei löydy”, Hakala kannustaa.

Kannustus ja tuki yrityksille keskeisiä

Lähes puolet (48 %) varsinaissuomalaisista yrityksistä kuvailee kokemustaan kansainvälisen osaajan rekrytoinnista positiiviseksi tai erittäin positiiviseksi.

“Alueen yritysten kokemukset kansainvälisistä osaajista ovat hyviä ja rohkaisevia. Olemmekin keränneet tällaisia esimerkkejä kannusteeksi ja esimerkiksi yrityksille, josta vasta harkitsevat ensimmäistä kansainvälistä rekrytointiaan”, kertoo Turku Business Regionin toimitusjohtaja Tom Palenius.

”Jos yritys hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta, on aidosti kansainvälinen työyhteisö suureksi avuksi”, jatkaa Palenius.

”Organisaatioiden hyvät valmiudet kansainvälisiin rekrytointeihin edistävät osaavan työvoiman saatavuuden lisäksi myös yritysten kansainvälistymistä. Yrityksiä kannattaa siis kannustaa ja tukea kansainvälisten osaajien rekrytoinneissa”, sanoo Palenius.

Yrityksiltä kysyttiin, millaista apua ne tarvitsisivat kansainvälisten osaajien rekrytoimiseen tai vuokraamiseen. Vastaajat sanovat tarvitsevansa taloudellista tukea palkkaukseen ja kielikoulutuksiin, apua kansainvälisen työntekijän työn ulkopuolisten asioiden hoitamiseen sekä koulutusta tai ohjausta kansainväliseen rekrytointiin.

Keskeisimpänä tahona avun tarjoamiseen kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa varsinaissuomalaiset yritykset pitävät työllisyyspalveluja, korkeakouluja, henkilöstöpalvelualan yrityksiä ja kauppakamareita. Turun kauppakamari tarjoaa kansainvälistymispalveluja yhteistyössä Turku Business Regionin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa WTC Turun kautta.

Turun kauppakamarin jäsenyritykset vastasivat kyselyyn 6.-11.9.2023 ja vastauksia tuli 106.

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Olli Hakala, Turun kauppakamari, puh. 050 60 177, olli.hakala@kauppakamari.fi
Toimitusjohtaja Tom Palenius, Turku Business Region, puh. 040 550 1126, tom.palenius@turkubusinessregion.com

Kategoriat:Kansainvälisyys