Toimivat sote-palvelut ovat kilpailukykytekijä Varsinais-Suomelle, riittävätkö osaajat?

sote-palvelut

Sote-alan osaajapula vaatii ratkaisuja. Osaamisperusteista maahanmuuttoa on lisättävä sekä yrityksiä ja järjestöjä hyödynnettävä sote-palveluiden tuottamisessa, vaativat kauppakamarit aluevaaliteeseissään.

Kauppakamareiden mukaan sote-uudistuksen keskiössä on haastava ongelma: väestö ikääntyy ja vaikea yhtälö tarkoittaa, että tulevilla hyvinvointialueilla on kasvava henkilöstöpula sekä suuri tarve hillitä sote-palveluiden kustannusten kasvua. Pula osaavasta työvoimasta vaivaa tällä hetkellä julkisen puolen lisäksi myös sote-alan yrityksiä. Pulaa osaajista on joka puolella maata ja tilanne tulee vain vaikeutumaan lähitulevaisuudessa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Työvoimapula nousi vahvasti esiin myös Turun kauppakamarin aluevaalitentissä viime maanantaina.

”Kaikki puolueet kantavat huolta sote-alan työvoimasta – sekä työntekijöiden löytymisestä että heidän jaksamisestaan”, kertoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

”Vaalitentissä ratkaisuiksi esitettiin mm. mahdollisuuksia vaikuttaa työn sisältöihin ja johtamiseen. Esille nousi myös työn joustot, palkkojen ja lisäkannustimien tarkastelu, työperäisen maahanmuuton lisääminen sekä mahdollisten kannustinloukkujen poistaminen.

Kauppakamarit esittävät aluevaaliteeseissään osaajapulan kampittamiseksi osaamisperusteisen maahanmuuton lisäämistä sekä sote-alan koulutustarjonnan joustavoittamista. Lisäksi kauppakamarit vaativat monituottajamallin laajempaa hyödyntämistä niin, että yritykset ja järjestöt otetaan entistä laajemmin mukaan tuottamaan sote-palveluja.

”Toimivat sote-palvelut ovat myös merkittävä kilpailukykytekijä alueelle”, muistuttaa Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Satu Lindén.

”Aluevaalitentissä nousi hyvin esiin se tosiasia, että Turun seudulla on merkittävää lääke- ja terveysteknologian alan yritystoimintaa, vilkasta tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä laaja yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palvelutarjonta. On siis hyvin luontevaa tehdä jatkossakin yhteistyötä eri toimijoiden kesken laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelutarjonnan turvaamiseksi.”

Kauppakamareiden mukaan yhteistyötä julkisen sektorin ja yritysten välillä tarvitaankin erityisesti laadun ja tuottavuuden kasvattamiseksi.

“Yhteistyö ja kilpailu edistävät parhaiden käytänteiden leviämistä ja parantavat palveluiden laatua. Olisi virhe jättää yksityisen sektorin investoinnit teknologiaan ja laadun kehittämiseen hyödyntämättä”, Sipola sanoo.

Sipolan mukaan henkilöstöpula ja tarve kustannusten kasvun hillitsemiselle vaativat uudenlaisia ja tehokkaampia toimintatapoja. Käyttämällä tekoälyä ja automatisaatiota rutiinitehtävissä voidaan vapauttaa hupenevan henkilöstön aikaa itse hoiva- ja hoitotyöhön.

“Tiedon ja teknologian käytön mahdollisuudet sote-palvelujen vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi ovat merkittävät. Esimerkiksi julkisen sektorin perusterveydenhuollossa on saatava käyttöön samantasoiset digitaaliset palvelut kuin yksityisen puolen työterveyshuollon asiakkailla on jo nyt”, Sipola sanoo.

Liite: Kauppakamarien aluevaaliteesit

Lisätiedot:

Kaisa Leiwo, toimitusjohtaja, Turun kauppakamari, puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@turku.chamber.fi

Satu Lindén, edunvalvontapäällikkö, Turun kauppakamari, puh. 041 530 3000, satu.linden@kauppakamari.fi

Kategoriat:terveys