Toteutusvalmiina odottava E18-hanke ja tunnin juna ehdotuksina syksyn budjettiriiheen

Turun kauppakamari, budjettiriihi

Tiistaina 19.9. käynnistyvä hallituksen budjettiriihi on virittänyt ennakkokeskustelua mahdollisuudesta jouduttaa valtion infrahankkeita tasapainottamaan rakennusalan heikkoa suhdannetilannetta. Tarve saattaa luoda mahdollisuuksia nopeille rahoituspäätöksille elinkeinoelämälle tärkeille raide- ja tiehankkeille, erityisesti kehittämisinvestointeihin ja perusväylänpitoon.

“Varsinais-Suomessakin on välittömässä käynnistysvalmiudessa olevia, elinkeinoelämän kannalta kriittisiä hankkeita, joiden nopea toteutus on tärkeää, mutta myös tässä suhdannetilanteessa järkevää”, toteaa vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen, Turun kauppakamari.

Turun kauppakamari esittää, että syksyn budjettiriihessä myönnetään rahoitus ainakin E18-tielle Raision keskustaan sekä tehdään Tunnin junan toteutuspäätös ja aikataulutus, jotta päästään hakemaan Euroopan Unionin CEF-rahoitusta.

E18 liittää huoltovarmuuden kannalta kriittiset Turun ja Naantalin TEN-T satamat ja Turun TEN-T lentoaseman EU:n ydinverkkokäytävään. Lisäksi Turun kehätie yhdistää Turun kaupunkiseudun kuntien ja muiden valtateiden välistä liikennettä. Liittymien toimivuus ruuhka-aikoina on äärirajoilla ja mm. elinkeinoelämän kuljetukset sekä muu päätien liikenne joutuu toistuvasti pysähtymään. Sujuvuuden lisäksi liittymissä on turvallisuuspuutteita.

”Naantalissa Finnlinesin uudet alusinvestoinnit tuovat syksyn 2023 aikana merkittävästi lisäliikennettä kehätielle. Uusien Ropax-alusten kapasiteetti on suuri suhteessa jo nykyisellään isoon kehätien volyymiin. Liikenteen edelleen kasvaessa myös ongelmat laajenevat merkittävästi, ja tie ruuhkautuu yhä enemmän liittymien sekä kaksikaistaisten osuuksien osalta estäen sujuvaa ja turvallista liikennettä sekä haitaten erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksia”, arvioidaan Turun kauppakamarissa.

Hanke on toteutusvalmis heti ja odottaa vain rahoituspäätöstä. Tämän hankkeen toteutus laukaisee toteutuessaan välittömästi Raision keskustan kokonaisvaltaisen kehittämisen ja merkittävän täydennysrakentamisen, jotka kumuloivat vielä lisää vaikuttavuutta rakentamisen toimialalle.

”Nyt on erinomainen mahdollisuus saattaa tämä valtakunnallisestikin merkittävä väylä toimivaan kuntoon”, Ahonen sanoo.

Hallitusohjelman mukaisesti Helsingin ja Turun välinen uusi junayhteys toteutetaan siten, että hankeyhtiö vastaa rakentamisesta. Valtio varautuu pääomittamaan yhtiötä osana investointiohjelmaa. Hanketta edistetään kokonaisuutena, mutta rakennetaan vaiheittain. Budjettiriihen suora päätös toteutuksen käynnistämisestä mahdollistaa Euroopan Unionin rahoituksen hakemisen hankkeelle vielä kuluvan vuoden aikana. Lisäksi tunnin junan toteutuspäätös tulee käynnistämään radanvarsikunnissa siihen liittyvien investointien sarjan, jotka omalta osaltaan lisäävät hankkeen positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Suomen kauppakamarit esittävät, että syyskuun 2023 budjettiriihen yhteydessä tehdään aloitus- ja valtuuspäätökset sekä varataan vuoden 2024 talousarvioon rahoitus nopealla aikataululla aloitettaville tie- ja ratahankkeille, joilla voidaan tasata rakennusalan heikkoja suhdannenäkymiä. Kauppakamarit ovat koonneet päätöksenteon tueksi listan tie- ja ratahankkeista, joiden suunnitelmavalmius mahdollistaisi niiden ripeän toteuttamisen heti kun rahoituksesta on päätetty.

Lisätietoja:
Turun kauppakamari, vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen, puh. 050 594 9641, krista.ahonen@kauppakamari.fi

Kategoriat:Uutinen