Tulevaisuustyö etenee

Tulevaisuuskuvat

Varsinais-Suomen elinkeinoelämän tulevaisuustyö on nyt lomien kynnyksellä edennyt ensimmäiseen välivaiheeseen ja tulevaisuuskuvat ovat saaneet alustavan hahmon. Kuten oheisesta infograafista käy ilmi, Turun kauppakamarin jäsenkuntaa on osallistettu kevään aikana monella tapaa ja samalla linjalla jatketaan myös syksyn jalostavissa työskentelyissä muun muassa valiokunnissa ja jäsenkyselyn muodossa.

Keskeisinä Varsinais-Suomen elinkeinoelämän positiiviseen tulevaisuuteen vaikuttavaksi tekijöiksi on nostettu seuraavat teemat:

⁃ Osaaminen tulevaisuudessa – yritysten ja oppilaitosten ennakkoluuloton yhteistyö,
⁃ Uudistuva työelämä ja arvostava johtaminen menestystekijänä,
⁃ Portti maailmalle monimuotoisin yhteyksin,
⁃ Yritysten yhteistyö radikaalien innovaatioiden tuottamiseksi
⁃ Monimuotoinen toiminta- ja elinympäristö elinehtona

Näitä teemoja terävöitetään ja konkretisoidaan tekemisiksi ja edelleen kauppakamarin strategiaksi syksyn aikana. Edellä mainittujen teemojen lisäksi tunnistettiin myös kolme aluetta koskevaa viheliäistä ongelmaa (wicked problems), joiden ratkaisemiseen myös yritysten täytyy osallistua niiden ratkaisemiseksi. Näitä ovat ihmisten paremmin vointi (hyvinvointi) ja ongelmien ennaltaehkäisy, Saaristomeren tila ja byrokratian purku.

No, mihin ovat jääneet vihreä siirtymä ja digitalisaatio? Näitä olemme käsitelleet yllämainittujen 5 teeman sisällä, koska ne nähtiin enemmän keinoina kuin tavoitteina itsessään.

Mitä seuraavaksi? Tulevaisuustyö jatkuu elokuussa valiokunnissa, myös nuorten ääni pääsee kuuluviin omassa työpajassaan samoin kun sidosryhmien ääni.

Palaamme näihin tulevaisuusasioihin elokuussa, tällä välin oikein hyvää kesää kaikille!

Kirsi Kostia, Niko Herlin Great Minds
Työryhmät

Tulevaisuuskuvat