Turun kauppakamarin jäsenkysely: Lähes 90 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä kannattaa koronapassia

Covid-19 rokote pysäyttää ketjureaktion

Turun kauppakamarin jäsenyritysten selvä enemmistö 88,4 % haluaa koronapassin käyttöön. Kyselyssä 7 % vastanneista arvioi, ettei koronapassia tarvita ja 4,6 % ei ota asiaan kantaa. Jopa 68 % vastanneista arvioi, että koronapassista olisi hyötyä omalle liiketoiminnalle.

Kyselyyn vastasi 285 varsinaissuomalaista kauppakamarin jäsentä. Koronapassin rinnalla myös mm. pikatestaus sai yrityksiltä kannatusta.

”Kun näitä yritysten esiin nostamia koronapassin hyötyjä katsoo, ei voi kuin ihmetellä, että asiaa vasta valmistellaan, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Hallitus päätti 5.8. kokouksessaan, että se aloittaa suunnittelun ja toivoo, että sitä kautta yhteiskuntaa voitaisiin avata ja koronarajoituksista luopua. Koronapassi ei koskisi toteutuessaan julkisia palveluja tai tiloja, vaan yksityisiä tiloja, kuten tapahtumia, teattereita ja ravintoloita.

Yritykset toivovat, että koronapassin avulla rajoituksia voitaisiin viimein purkaa turvallisesti ja pysyvästi:

”Koronan kanssa on pystyttävä jatkamaan elämää ja liiketoimintaa mahdollisimman normaalisti.”
”Koronapassi helpottaa koronan exit-strategian toteuttamisessa oleellisesti.”
”Olisi joku takuu asioista, kun mitään ohjeistusta koronasta ei ole tullut muuta kuin iltasanomien lööpeistä.”
”Koronapassi lisäisi kuluttajien luottamusta tulevaan ja tätä kautta lisäisi kulutusta.”

Rajoituksia poistuisi, luottamus kasvais

Moni yritys nosti esille tapahtumatoiminnan sekä hotelli- ja ravintolatoiminnan ahdingon, johon koronapassi nähtiin ratkaisuna:

”Koronapassi voisi vapauttaa tapahtumatoimintaa ja ravintoloita koskevia rajoituksia.” ”Voisi kohdistaa liiketoimintaa rajoittavia toimenpiteitä vain tarpeen mukaan, ei varmuudeksi.”
”Lisäksi koronapassi lisäisi kuluttajien luottamusta tulevaan ja tätä kautta lisäisi kulutusta.”

Turun kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama seuraa koronapassikeskustelun etenemistä tiiviisti, sillä syyskausi teatterissa on alkamassa. Ennen kuin rokotekattavuus saadaan vaaditulle tasolle, koronapassi toisi välineen siirtymäkauteen:

”Toivotaan, että koronapassi saadaan nyt käyttöön nopeasti. Olemme tällä hetkellä hyvin epävarmassa tilanteessa”, sanoo Valkama.

Teatterit ovat olleet koronarajoituksista kärsineiden listalla korkealla, sillä toimintaa on rajoitettu merkittävästi. Välillä ovet on jouduttu sulkemaan kokonaan.

”Kahden metrin turvaväleillä kapasiteetista on käytössä vain 15-20 prosenttia. Koronapassilla pitäisi päästäisiin lähelle sataa.”

Valkaman mukaan koronapassissa on kyse paitsi asiakkaiden myös henkilökunnan turvallisuutta lisäävästä toiminnasta.

Kyselyyn vastanneet yritykset haluaisivat päästä järjestämään omia tapahtumiaan ja tilaisuuksiaan sekä hoitamaan liiketoiminnalle tärkeitä matkoja. Koronapassi nähdään mahdollistajana:

”Mahdollistaa turvallisemman työhön liittyvien tapaamisten järjestelyn.” ”Selkiyttäisi tilannetta, voiko esimerkiksi järjestää tilaisuuksia ja kokouksia ym. ja kuka niihin voisi osallistua.”
”Asentajilla on vaikeuksia päästä työmaalle ilman todistusta negatiivisesta koronatestistä. Passilla säästäisi turhia testejä.”
”On pakko saada yritysten keskinäiset tapaamiset ja toiminta normaalimpaan suuntaan.”

Erityisesti vientiyritykset peräävät mahdollisuutta matkustaa turvallisesti:

”Oltaisiin samalla viivalla matkustamisessa muiden maiden kanssa vientikaupassa”.

”Koronapassin omaavat henkilöt voivat työskennellä ja matkustaa mahdollisimman normaalisti.”

Henkilöstön hyvinvointi mielessä

Yritykset katsovat, että passilla olisi merkitystä oman henkilöstön hyvinvointiin. Varsinais-Suomessa moni on ollut koronan vuoksi käytännössä enemmän tai vähemmän etätöissä jo puolitoista vuotta.

Koronapassi toisi siihen vastausten mukaan helpotusta:

”Työvoiman liikkuvuus paranee. Myöskin työntekijöiden jaksaminen paranee kun pääsevät liikkumaan pois kotoa.”
”Mahdollistaa turvallisemman ja tehokkaamman etätöiden ja läsnätöiden suunnittelun kansainvälisessä organisaatiossa.”

Koronapassi nähtiin tarpeettomaksi useimmiten silloin, kun yrityksessä ei ole tarpeita tapaamisille eikä koronapassilla siten olisi vaikutusta liiketoimintaan. Muutama nosti vastauksessaan esiin myös kysymyksen koronapassin eriarvoistavasta vaikutuksesta.

Pikatestit saavat kannatusta

”Pääsemme koronasta taloudellisesti kuiville vain yritysten vetoavulla, joten nyt asian valmistelua tulisi priorisoida ja kiirehtiä kaikin keinoin. Tätä toivoi myös moni yritys avoimissa vastauksissaan ja koronatoimien hitaus sai yrityksiltä kritiikkiä, sanoo Kaisa Leiwo.

Koronapassin lisäksi valtaosa kyselyyn vastaajista toivoo koronatestaamisen helpottamista ja pikatestien käyttöön ottamista.

”Keski-Euroopassa on osoittautunut todella toimivaksi laajaan testaamiseen (pikatestit), rokotustodistukseen tai todistukseen sairastetusta taudista perustuva terveysturvallinen yhteiskunnan avaaminen”, toteaa Leiwo.

Myös rokotusten kiirehtimistä kannatettiin useissa vastauksissa.

Keskuskauppakamari on antanut jo aiemmin huhtikuussa lausunnon, jossa mm. kannustetaan seuraamaan verrokkimaiden mukaisia käytäntöjä käytössä olevien pikatestien käyttöönottamiseksi nopeasti. (Lausunto: https://kauppakamari.fi/lausunto/suuntaviivat-covid-19-rajoitustoimien-purkamiselle/)

Turun kauppakamarin jäsenkysely koronapassista toteutettiin 6.-9.8.2021 välillä. Kyselyyn vastasi 285 kpl. Lainaukset ovat yritysten avoimia kommentteja ja vastauksia.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari, kaisa.leiwo@kauppakamari, puh. 040 556 6697

Kategoriat:Talous, koronapassikysely