Turun kauppakamarin kysely: Epävarmuus yrityksissä vaivaa, mutta suunta on jo ylöspäin

Talouskyselyn tuloksia 2024 tammikuu

Yritysten näkemykset suhdannekehityksestä ovat edelleen synkkiä, selviää vuoden ensimmäisestä kauppakamarien suhdannekyselystä. ”Hyvin epävarma olo kaikesta”, toteaa eräskin vastanneista Turun kauppakamarin jäsenistä.

Taloutta ja suhdanteita kysyttiin 10.–12.1. ja siihen vastasi 125 Turun kauppakamarin jäsenyritystä Varsinais-Suomen alueelta. Eniten vastauksia saatiin palvelualalta.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan myönteisten lasien läpi tilannetta voi tulkita niin, että suhdannesyklin pohjakosketus koettiin viime vuoden loppupuolella. Syytä hurraahuutoihin ei kuitenkaan vielä ole. Vastaajien näkemykset omalla toimialalla vallitsevista tunnelmista ovat edelleen pessimistisiä ja arvio on kohentunut vain vähän lokakuusta.

”Varsinaissuomalaisista vastaajista hieman yli puolet (52,4 %) luonnehti oman toimialansa tunnelmia pessimistisiksi tai erittäin pessimistisiksi. Optimistisena nykyistä suhdannetunnelmaa piti 12,1 prosenttia, kun luku koko Suomen alueella oli 16,2 prosenttia vastanneista. Toimialoista synkimmät tunnelmat olivat edelleen rakentamisessa”, sanoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.
Valoakin on näköpiirissä. ”Lokakuusta alkaen on alkanut näkyä aktiviteetin lisääntymistä”, kertoo eräs vastaaja. ”Töitä olisi, mutta ei ole työntekijöitä”, kuvaillaan puolestaan toisessa vastauksessa.
Varsinais-Suomessa 80 % ennakoi henkilöstömääränsä pysyvän vähintään ennallaan tai kasvavan seuraavan kuuden kuukauden jaksolla.

Tilanne edelleen haastava

Varsinais-Suomen alueella noin 28 prosenttia vastanneista arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Osuus on noussut verrattuna viime lokakuuhun, jolloin kasvua odotti vain 21,1 prosenttia vastanneista. Liikevaihdon supistumiseen uskovien osuus oli tammikuussa 29 prosenttia. Enemmistö vastaajista ajatteli kuitenkin liikevaihtonsa pysyvän ennallaan.

”Aiempiin kyselyihin verrattuna vallitseva tilanne näyttäytyy edelleen lähes yhtä haastavana kuin syksylläkin. Vaikka kasvunäkymä on vaisu, ei romahdusta silti ole näköpiirissä”, Appelqvist sanoo.

“Alkuvuodesta vienti kärsii kauppakumppanien vaikeuksista, mutta kysyntätilanne paranee vuoden edetessä, kun rahapolitiikka löystyy ja investoinnit lähtevät paremmin liikkeelle.”

Kannattavuus kohenemassa

Odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat aavistuksen Varsinais-Suomessakin kohentuneet, mutta edelleen on enemmän vastaajia, jotka uskovat kannattavuuden heikkenemiseen kuin niitä, jotka uskovat sen paranemiseen. ”Kuluttajien ostovoiman kehittyminen ohjaa kysyntäämme ja tulevaisuuden näkymiämme”, kertoo kyselyyn vastannut.

”Vaikka tilannetta ei voi luonnehtia loistavaksi, on muutos silti selvä. Kannattavuusnäkymiä piristää kustannuspaineiden ja tavaratoimituksiin liittyvien saatavuusongelmien hellittäminen. Tilanteen normalisoituminen edellyttäisi silti myös kysynnän elpymistä”, Appelqvist sanoo.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10.-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Turun kauppakamarin osalta kyselyyn vastasi 125. Eniten vastauksia tuli palvelualalta. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Kategoriat:Talous, Uutinen