Turun kauppakamari:Toimivat tieyhteydet ovat elinehto elinkeinoelämälle

Turun kauppakamari

Peräti 90 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä kertoo, että maantieliikenteen kehittäminen on merkittävää alueen elinvoiman kannalta. Lähes puolet pitää maantieliikenteen kehittämistä jopa erittäin merkittävänä. Turun kauppakamari kysyi asiaa jäseniltään syyskuussa 2023. Kyselyyn vastasi 146 Varsinais-Suomen alueen yritystä.

”Näiden tulosten valossa on hämmentävää lukea liikenne- ja viestintäministerin venkoilua siitä, laitetaanko ja milloin laitetaan TEN-T-väylä E18 kuntoon”, ihmettelee Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

”E18 on keskeinen vientiväylä, joka johtaa koko maan kannalta tärkeisiin satamiin. Sen nopea kunnostaminen EU:n vaatimalle tasolle pitäisi olla itsestäänselvyys”, Leiwo jatkaa.

Maantieliikenteen kehittämisen, esimerkiksi E18, vt 8 ja vt 9 parannustöiden, suorat positiiviset vaikutukset yrityksiin ovat kyselyyn vastanneiden mukaan joko erittäin tai jonkin verran merkittäviä. Turun kauppakamarista muistutetaan, että Varsinais-Suomi on edelleen maakunta, josta lähtee runsaasti vientiä maailmalle ja nimenomaan kumipyörillä satamien kautta. Varsinais-Suomi toimii myös muun maan ulkomaankaupan väylänä molempiin suuntiin.

”E18-tie on yksi merkittävimmistä alueen solmukohdista, ja elinkeinoelämä on nostanut sen toistuvasti esille eri kyselyissämme ja neuvottelupöydissä”, sanoo Turun kauppakamarin vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen.

Ahonen muistuttaa päättäjiä, että E18 kunnostaminen tuo toteutuessaan runsaasti hyötyä paitsi alueelle myös valtakunnallisesti. ”Varsinais-Suomen satamat kehittyvät nopeasti, tästä hyvänä esimerkkinä Naantalin uudet laivayhteydet. Teiden on oltava kunnossa, jotta saamme vastaisuudessakin investointeja Suomeen ja Varsinais-Suomeen.”

Juuri ennen budjettiriihtä toteutetussa kyselyssä yritykset ovat pitkälti samoilla linjoilla: ”E18 on keskeinen, kun vaakakupissa ovat tavaraliikenteen virrat, junaliikenne ei auta siinä.”

Toimiva maantieliikenne edistää yritysten mukaan myös osaavan työvoiman saatavuutta maakunnassa ja koko maassa. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta arvioi, että toimivilla tieyhteyksillä on vaikutusta osaavan työvoiman saamiseen. Vastaajat toteavat, että ”hyväkuntoiset turvalliset tiet ovat niin elinkeinoelämän kuin yksityisten henkilöidenkin kannalta erittäin tärkeät”, ja että ”maantieliikenne on tärkein kehityskohde alueen sisällä. Jäänyt vertailualueita selvästi jälkeen”, todettiin vastauksissa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, puh. 040 556 6697
Vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen, puh. 050 594 9641

Kategoriat:liikenne, investointi