Työvoiman saatavuus ratkaisee yritysten sijoittumisen

Varsinais-Suomen kilpailukykyä käsittelevän tiedotteen taulukkokuva

Varsinais-Suomessa on edelleen vaikea löytää osaajia

Turun kauppakamari kysyi Varsinais-Suomen yritysten toimitusjohtajilta, mitkä asiat vaikuttavat eniten yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin. Kärkikaksikko on selkeä: 61,1 % toimitusjohtajista kertoo, että yritykselle sopivan työvoiman saatavuus vaikuttaa sijaintiin paljon tai erittäin paljon. 57,6 %:lla vastaajista sijaintipäätökseen vaikuttaa alueen hyvä saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet. Nämä asiat ovat pysyneet kohtuullisen muuttumattomina vuosien saatossa, ja ne ovat olleet kahden kärjessä säännönmukaisesti. Kesäkuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 172 Turun kauppakamayritystä Turun seudulta, Vakka-Suomen alueelta, Salon seudulta ja Loimaalta.

Työvoiman ja saavutettavuuden jälkeen kuuden kärjessä ovat turvallinen ja viihtyisä elinympäristö (51,7 % vastaajista), kunnan tai alueen hyvä imago (50,6 % vastaajista), kasvukeskuksen sijainti alueella (49,4 % vastaajista) sekä markkinoiden läheisyys (48,8 % vastaajista).

Varsinais-Suomen kilpailukykyä käsittelevän tiedotteen taulukkokuva

Kuva: Varsinaissuomalaisten yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin eniten vaikuttavat tekijät.
Kysymys: Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin Varsinais-Suomessa? Vastaukset paljon ja erittäin paljon.

”Nämä asiat ovat pitkälti myös alueen oman päätöksenteon ja erityisesti viestinnän käsissä”, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.
”Useat Varsinais-Suomeen muuttaneet kehuvat nimenomaan elämisen laatua maakunnassa – alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta, sopivaa etäisyyttä kasvukeskusten palveluihin ja alueen hyvää mainetta sekä imagoa. Meidän on muistettava pitää meteliä näistä asioista erityisesti maakunnan rajojen ulkopuolella”, muistuttaa Leiwo.

Muutamia viikkoja sitten julkistetussa hallitusohjelmassa on paljon toimia, jotka vaikuttavat suoraan elinkeinoelämään ja sen toimintaedellytyksiin. Tällaisia ovat erityisesti työvoima-asiat ja liikenneyhteydet sekä monet säädösasiat.

Tilanne kohentunut hieman viime kesästä

”Yritysten työvoiman saatavuuteen, tärkeimpään sijaintiin vaikuttavaan tekijään, liittyy alueellamme edelleen isoja haasteita. Laihana lohtuna voidaan todeta, että tilanne on viime kesästä hieman parantunut. Kun vuonna 2022 yrityksistä 50,7 %:lla oli ongelmia löytää työvoimaa, on tuo osuus tänä kesänä 40,7 % eli suunnilleen samalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten ”, arvioi Leiwo.

”Avoimissa vastauksissa todetaan esimerkiksi, että koska sitoutuneiden ja tuottavien työntekijöiden löytäminen on vaikeaa, siirtyvät yritykset enenevässä määrin käyttämään alihankintaa. Tämä saattaa johtaa tekemisen siirtymiseen pois alueeltamme, mikäli sopivia alihankkijoita ei täältä löydy”, Leiwo varoittaa.

Avoimissa vastauksissa työvoiman saatavuushaasteet liitetään myös alueen saavutettavuuteen. Eräs vastaaja toteaa, että ”työvoimaa meille olisi saatavilla, mutta Turun tavoitettavuus kansainvälisesti on romahtanut. Suurin yksittäinen syy on lentoliikenteen heikko taso. Työntekijöitä ei järkevillä kustannuksilla ja aikatauluilla enää saa.”

Erityisesti pienemmille paikkakunnille on vaikeaa löytää erityisosaajia, jolloin hyvien liikenneyhteyksien merkitys korostuu. Pulaa on vastaajien mukaan erityisesti ammattiosaajista, kuten asentajista, hitsaajista, koneistajista ja muista metallialan ammattilaisista sekä kuljettajista. Ravintoloihin ja keittiöihin on vaikea löytää ammattilaisia samoin kuin hoiva-alalle ja siivoukseen. Useampi vastaaja kertoo etsivänsä insinöörejä ja erilaisia asiantuntijoita.
Moni vastaaja etsii myös kokeneempia työntekijöitä ja kritisoi nuorten vastavalmistuneiden osaamista sekä asennetta. Sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa perään kuulutetaan useassa vastauksessa.


Turun kauppakamari on kysynyt jäseniltään Varsinais-Suomen kilpailukykytekijöistä kesäkuussa 2020, 2021, 2022 ja 2023. Vuonna 2023 kyselyyn vastasi 172 yritystä, vuonna 2022 134 yritystä, vuonna 2021 146 yritystä ja vuonna 2020 155 yritystä. Eniten vastauksia on joka vuosi tullut teollisuus- ja palvelualan yrityksistä. Vuonna 2023 teollisuuden osuus vastaajayrityksistä oli 25,6 %. 62,2 % vastanneista yrityksistä työllistää yli 10 henkeä ja 7 % yli 250 henkeä. 63,4 % vastaajista yrityksen liikevaihto ylittää 2 miljoonaa euroa ja 9,3 %:lla se ylittää 50 miljoonaa euroa.

Kaisa Leiwo
Kaisa Leiwo
Toimitusjohtaja
040 556 6697
Kategoriat:työvoima, Uutinen