Valtaosa yrityksistä haluaa luopua maahanmuuton saatavuusharkinnasta

Saatavuusharkinnasta luopuminen toisi helpotusta työvoimapulaan myös Varsinais-Suomessa

Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä lähes puolet (44,9 %) ilmoittaa, että nykyisestä saatavuusharkinnasta luopuminen helpottaisi ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointia. Noin 17 prosenttia varsinaissuomalaisista vastaajista arvioi, että saatavuusharkinta on vaikeuttanut tai estänyt ulkomaalaisen työntekijän rekrytoinnin. Keskuskauppakamari esittää saatavuusharkinnasta luopumista mahdollisimman pian, ja toivoo, että viimeistään seuraavassa hallitusohjelmassa tämä on asetettava tavoitteeksi ja toteutettava. 

Kyselyyn vastasi Turun kauppakamarin 188 jäsenyritystä Varsinais-Suomen alueelta.

”Julkinen keskustelu on siinä mielessä vinoutunutta, että maahanmuuton osalta puhutaan usein huippuosaajien tarpeesta ja toimista heidän lupaprosessiensa helpottamiseksi. Heitäkin tarvitaan, mutta samalla pitäisi muistaa, että yritysten määrällisesti suurin tarve kohdistuu työntekijätason tehtävissä toimiviin. Poistamalla saatavuusharkinta saataisiin vihdoin vauhtia myös työntekijöiden maahanmuuttoon”, painottaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen

Tuoreimman kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia yrityksistä kärsii osaajapulasta. Pulaa on erityisesti ammatillisen koulutuksen saaneista osaajista. Työperäisen maahanmuuton lisääminen on yksi keskeisimmistä keinoista helpottaa osaajapulaa. Myös hallitus tavoittelee työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamista vuoteen 2030 mennessä. Saatavuusharkinta kuitenkin haittaa tai jopa estää kokonaan työntekijöiden maahanmuuttoa.  

Kyselyn mukaan Varsinais-Suomen alueen jäsenyrityksistä 17,1 prosenttia yrityksistä ilmoittaa, että saatavuusharkinta on haitannut tai estänyt ulkomaalaisen työntekijän rekrytointia, noin 46,1 prosentilla yrityksistä saatavuusharkinnalla ei ole ollut vaikutusta ja 36,8 prosenttia ei osaa sanoa vaikutuksesta.

Viimeksi mainitussa ryhmässä on pääosin yrityksiä, jotka eivät ole tehneet saatavuusharkintaa sisältäviä rekrytointeja. Näin ollen lähes puolet niistä yrityksistä, jotka ovat tehneet saatavuusharkinnan sisältäviä rekrytointeja, pitävät saatavuusharkintaa ongelmallisena. 

Yritykset haluavat luopua saatavuusharkinnasta. Kyselystä selviää, että vain noin 11,2 prosenttia yrityksistä haluaa säilyttää saatavuusharkinnan.

”Yritysten selkeä viesti saatavuusharkinnan poistamisesta pitää kuulla maan johdossa. Osaajapula johtaa siihen, että yritysten toiminta sakkaa ja pian sen jälkeen sama ilmiö näkyy myös koko Suomen talouskasvussa. On koko yhteiskunnan etu, että yrityksille riittää osaavaa työvoimaa”, sanoo Valtonen. 

Ulkomailta rekrytoineet yritykset ovat tyytyväisiä rekrytointeihinsa 

Kauppakamarikyselyn tulokset ulkomaalaisten osaajien rekrytoinneista ovat erittäin rohkaisevia. Kyselyn mukaan ulkomaalaisia osaajia rekrytoineista tai vuokranneista yrityksistä negatiivisia kokemuksia on vain 6,6 prosentilla. Varsinais-Suomen alueella positiivinen tai erittäin positiivinen kokemus on noin 76 prosentilla vastanneista, joka on maan keskiarvoa hieman korkeampi (70 %).  

”On päätä huimaavan hyvä tieto, että lähes kaikki ulkomailta rekrytoineet yritykset ovat tyytyväisiä rekrytointeihinsa. Toivon, että hyvät kokemukset ulkomaalaisista osaajista leviävät mahdollisimman laajalle ja rohkaisevat muitakin yrityksiä laajentamaan rekrytointejaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Tässä on monelle yritykselle avain osaajapulansa helpottamiseen”, toteaa Valtonen. 

Kauppakamarikyselyssä selvitettiin myös, kuinka moni yritys on rekrytoinut tai vuokrannut ulkomaalaisia osaajia. Noin 40 prosenttia on rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia ja 60 prosenttia ei. Jakauma on sama kuin aiemmissa kauppakamarikyselyissä eli merkittävää kehitystä ei ole tapahtunut. Noin neljännes niistä yrityksistä, jotka vielä eivät ole rekrytoineet ulkomaalaisia osaajia, harkitsevat rekrytoimista tulevaisuudessa. 

”Meillä on edelleen iso määrä yrityksiä, jotka eivät vielä edes harkitse ulkomaalaisien osaajien rekrytoimista. Nämä ovat niitä yrityksiä, joiden valmiuksia ulkomaalaisien osaajien rekrytointiin meidän pitää kasvattaa ja samalla rohkaista laajentamaan rekrytointejaan maan rajojen ulkopuolelle. Paljon on kysymys myös siitä, että yritykset tarvitsevat lisää tietoa ja kanavia löytää sopivia osaajia”, sanoo Valtonen. 

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.−23.9.2022, ja siihen vastasi 1780 jäsentä.

Lisätiedot:

Keskuskauppakamari, johtava asiantuntija Mikko Valtonen, puh. 040 867 8250, mikko.valtonen@chamber.fi
Turun kauppakamari, toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@chamber.fi

Kategoriat:Uutinen