Varsinais-Suomen elinkeinoelämä tavoittelee lumovoimaa

Yhteistyö, rohkeus ja ketteryys – näillä tavoilla Varsinais-Suomen elinkeinoelämän toivotaan tarttuvan tulevaisuuden haasteisiin ja olevan entistäkin kilpailukykyisempi. Turun kauppakamarin masinoimaan tulevaisuustyöhön vuoteen 2030 osallistui vuoden aikana lähes 100 henkilöä seudun yrityksistä ja sidosryhmistä.

”Työpajoissa tuotettiin yhteensä 439 ideaa, joita sitten jatkojalostettiin”, kuvailee Lumovoimainen Varsinais-Suomi -tulevaisuuskuvatyötä Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Ympäristö, osaaminen ja yhteydet

Liki sadan yritysedustajan lisäksi projektiin osallistui Passion Teamiksi nimetty 14 henkilön ryhmä. Nämä ryhmäläiset eri toimialoilta kokoontuivat vuoden aikana useita kertoja keskustelemaan ja jalostamaan yrityselämän tarjoamia ideoita.
”Saadut ideat tiivistyivät lopulta kolmeen keskeiseen ydinkohtaan, joita kohti nyt yrityksissä voidaan matkata”, tiivistää Leiwo.
”Koko prosessi itsessään on ollut innostava, ja osallistujajoukko on ollut runsas ja aktiivinen. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu tällä mittakaavalla, joten on ollut hienoa nähdä, miten paljon ideoita, yhteistyöhalua ja innostumista alueen yritystoimijoilla on tulevaisuutta ja yhdessä tekemistä kohtaan”.

86 prosenttia uskoo myönteiseen tulevaisuuteen

Tulevaisuustyö alkoi tammikuussa, jolloin Turun kauppakamarin jäsenistöltä kysyttiin, minkälaisena Varsinais-Suomen elinkeinoelämän edustajat näkevät seudun tulevaisuuden.

”Vastaus oli mykistävä, sillä peräti 86 prosenttia Varsinais-Suomen elinkeinoelämän edustajista näki tulevaisuuden olevan fantastinen tai myönteinen. Tältä pohjalta lähdimme tulevaisuuskuvatyöhön”, kertovat työskentelyä operoineet futuristit Kirsi Kostia ja Niko Herlin, Great Minds Oy.

Nyt valmistuneessa visiossa keskitytään kolmeen pääkohtaan, joista ensimmäinen keskittyy hyvään työelämään ja toimintaympäristöön, paras ympäristö toimia. Erityisesti siinä korostuu hyvän johtamisen merkitys, ja muun muassa alueen erinomaiset palvelut, joiden pitäisi olla tulevaisuudessa parhaita mahdollisia. Kesällä kilpailukykyä selvittäneessä Turun kauppakamarin kyselyssä alueen yritysjohtajista 72,1 % kiinnittäisi paljon tai erittäin paljon huomiota juuri elinympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Halua toimintaympäristön kehittämiseen on siis olemassa.

Ylivoimaisella osaamisella menestykseen on toinen tulevaisuustyön pääkohdista. Osaajapulan ennustetaan tulevina vuosina kasvavan ja alueen tuleekin olla houkutteleva pärjätäkseen. Elinkeinoelämän tulevaisuuskuvissa uskotaan, että poikkitieteellinen ja molemminpuolinen oppilaitosten ja yritysten yhteistyö tuottaa tuloksia. Avainasemassa on myös kansainvälisyys. Kansainvälisten osaajien työllistymisen alueelle tulisi olla helppoa.

Kolmanneksi tärkeäksi pilariksi nousee avoin yhteys maailmaan. Alueelta ja alueelle on monipuolisia yhteyksiä kaikkine liikennemuotoineen. Työpajoissa on visioitu esimerkkinä, että maakunta olisi edelläkävijä kestävän liikkumisen muodoissa ja Turusta tehtäisiin sähkölentohub.

Haasteina Saaristomeri ja mielenterveys

Tulevaisuuskuvien lisäksi työryhmät havainnoivat myös muutamia niin sanottuja viheliäisiä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa lumovoimaisen Varsinais-Suomen tulevaisuuteen. Näihin toivottiin löytyvän ratkaisu muun muassa yhteistyöllä. Esille nousivat erityisesti Saaristomeren tila ja mielenterveyden ongelmat ja pahoinvointi varsinkin nuorten osalta.

”Tulevaisuuskuva on nyt selkeytynyt, mutta suurin työhän on vielä edessä. Nyt alkavat konkreettiset toimet yrityksissä Varsinais-Suomen tulevaisuuden tekemiseksi. Haluammekin kannustaa elinkeinoelämän toimijoita tekoihin tavoitteiden saavuttamiseksi”, sanoo Leiwo.

Lisätiedot:
Turun kauppakamari, toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@kauppakamari.fi

Egentliga Finlands näringsliv skapar magi i regionen

Kategoriat:Uutinen