Varsinais-Suomen hallitusohjelmatavoitteet

Hallitusohjelmatavoitteet

Eduskuntavaalit on nyt käyty ja edessä ovat hallitusneuvottelut. Varsinais-Suomen elinkeinoelämän katse kiinnittyy hallitusohjelmaan, joihin vaikuttavat yhdessä tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen Yrittäjät sekä Turun kauppakamari.

Toimijat nostavat esille omissa tavoitteissaan erityisesti maakunnan kasvun ja osaavan työvoiman, puhtaan ja houkuttelevan Saaristomeren sekä alueen saavutettavuuden ja nopeat liikenneyhteydet.

”Toivomme, että nämä elinkeinoelämän kärkitavoitteet huomioidaan, sillä ne eivät tue ainoastaan varsinaissuomalaisten hyvinvointia ja alueen kehittymistä, vaan ovat keskeisiä koko Suomen pärjäämiselle”, muistuttaa vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen, Turun kauppakamari.

Turun kauppakamarin vuoden 2023 vaikuttamissuunnitelmaan on kirjattu mm. yritysten kasvua tukevan koulutuksen edistäminen alueella ja osaavan työvoiman houkutteleminen.
Turku on kaikkien liikennemuotojen eli lento-, raide-, tie- ja meriliikenteen keskus. Tunnin juna -hankkeen edistäminen yhdessä muun infran kanssa luovat pohjaa kilpailukyvylle pitkälle tulevaisuuteen.

”Säädösympäristön kehittämistä tulee tarkastella muun muassa Saaristomeren rehevöitymisen pysäyttämisen, kestävän kehityksen ja muun muassa ekologisen matkailun ja ympärivuotisen hyödyntämisen kautta”, kuvailee Ahonen.

Kategoriat:Uutinen