Varsinaissuomalaisiin yrityksiin kohdistuu häirintää

Kuvituskuva

Tietoturvaan liittyvissä toimissa vielä parannettavaa

Turun kauppakamarin kyselyn mukaan yrityksiin kohdistuu vihamielistä häiriköintiä ja tietoturvaan liittyviä uhkia. ICT-alan asiantuntijoista koostuva valiokunta teki Varsinais-Suomen alueen jäsenille helmikuussa kyselyn, johon vastasi 114 toimitusjohtajaa.

”Siitäkin huolimatta, että tietoturvauhista puhutaan jatkuvasti ja tietoa on tarjolla, suhtautuminen uhkiin ei ole yrityksissä vielä merkittävästi muuttunut”, toteaa Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja Petri Syväjärvi huolestuneena tuloksista. Syväjärvi toimii arjessaan Lounea Yritysratkaisut Oy:n toimitusjohtajana.

Vastaajista 56 prosenttia arvioi, että tietoturvauhat ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2022 vastaavassa kyselyssä näin uskoi 51 prosenttia. Avoimissa vastauksissa käy ilmi, että yrityksiin tehdään esimerkiksi tietojen kalastelua, vihamielisiä ulkomailta tulevia yhteydenottoja ja trollausta eli verkon kautta tapahtumaa häiriköintiä.

”Vastaajista joka neljäs ei osannut sanoa, ovatko tietoturvauhat yrityksessä lisääntyneet ja tämä herättää myös huolta. Olisi syytä pohtia, johtuuko tämä esimerkiksi siitä, että aihe on jäänyt laajasta viestinnästä huolimatta liian vähälle huomioarvolle tai vastuuttamatta yrityksissä”.

”Jotta pääsemme parempiin tuloksiin, vaatii se ilman muuta enemmän aktiivisuutta myös meiltä ict-alan toimijoilta”, pohtii Syväjärvi.

Valiokunnan puheenjohtaja Syväjärvi on tyytyväinen siihen, että peräti 61 prosenttia ilmoittaa panostavansa etätyön tietoturvallisuuteen. Viime vuonna vastaavassa kyselyssä luku oli 53 prosenttia.

”Toki luvun tulisi olla lähempänä sataa, jotta voisimme olla täysin turvallisin mielin”.

Kyselyn mukaan valtaosassa yrityksissä tehdään etätöitä 1–2 päivää viikossa (40 %). Varsinaissuomalaisista yrityksistä yli puolet (55 %) kompensoi etätyövälineet työntekijöilleen ja mahdollistaa näin etätöiden sujuvan tekemisen. Eniten yrityksissä kompensoidaan päätelaitteita, internet-yhteyksiä ja kalusteita.

Turun kauppakamarin kyselyssä tiedusteltiin myös, ollaanko yrityksissä tehty toimia energiakustannusten vähentämiseksi. Yrityksistä 57 prosenttia ilmoittaa, että toimenpiteitä on tehty. Yrityksissä on mm. laskettu lämpötiloja ja vähennetty valaistusta. Toisaalta pitää huomata, että etätyöskentely itsessään vähentää sähkönkulutusta yritysten toimipisteissä. Sähkökatkoihin oli varautunut vain noin puolet vastanneista.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Petri Syväjärvi, Turun kauppakamarin ICT-valiokunta, puh 050 65015, petri.syvajarvi@lounea.fi

Valiokunnan sihteeri, yhteyspäällikkö Olli Hakala, Turun kauppakamari, puh. 050 60277, olli.hakala@turku.chamber.fi

Kategoriat:ICT