Venäjän sodalla ja pakotteilla vaikutuksia lähes kahdelle kolmasosalle yrityksistä

Venäjän sotatoimet ja pakotteet

Kauppakamarien jäsenilleen tekemästä kyselystä selviää, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet ja hinnannousu aiheuttavat yrityksille yhä enenevässä määrin vaikeuksia. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 40,1 prosenttia kertoi, että raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu rajoittaa yrityksen toimintaa ja 32,6 prosenttia vastasi, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet haittaavat toimintaa.


Turun kauppakamarin jäsenyritysten osalta komponentti- ja raaka-ainepulasta kärsii 42 prosenttia vastanneista yrityksistä, ja 35 prosenttia kertoi, että myös logistiikkavaikeudet ja siihen liittyvät kohonneet kustannukset vaikeuttavat toimintaa. Edelleen suuri huoli Varsinais-Suomessakin on ammattitaitoisen työvoiman pula, joka on vastausten mukaan edelleen peräti 39 prosentilla erityisenä murheena.

Myös Turussa toimiva kansainvälinen teknologiayritys Stera Technologies on kärsinyt sodan alettua merkittävästä materiaalipulasta. Yritys on tuonut terästä Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Venäjältä, ja vaikutukset ovatkin olleet yrityksen toimintaan sodan ja pakotteiden myötä merkittävät.

”Tilanteelle ei ole nyt löydettävissä nopeita ratkaisuja, vaikka uusista kanavista käydäänkin neuvotteluja. Olemme hyvin tiiviissä yhteistyössä kommunikoineet asiakkaidemme kanssa, hakeneet vaihtoehtoisia ratkaisuja ja kaikilla on ollut ymmärrystä tilanteeseen”, kuvailee yhtiön toimitusjohtaja Jussi Ohlsson.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 62 prosenttia ilmoittaa, että Venäjän sota ja pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan joko merkittävästi tai jonkin verran. Varsinais-Suomessa vastaava luku on 64,3 prosenttia. Turun kauppakamarin jäsenistä 23 prosenttia vastaa, etteivät sota ja pakotteet vaikuta yrityksen toimintaan millään lailla. Reilu 12 prosenttia ei vielä osaa sanoa, onko sodalla ja pakotteilla merkitystä yrityksen toimintaan.

”Yritykset ymmärtävät hyvin pakotteiden tarpeellisuuden, eivätkä vastusta niitä. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että niistä aiheutuu monille yrityksille merkittäviä vaikeuksia, kuten on jo nähty. Tämä vaatii yrityksiltä monenlaisia sopeutuksia sekä strategian uudistamista. Suomalaisella osaamisella on onneksi kysyntää maailmalla”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kauppakamarin kyselystä selviää myös, että vastanneista yrityspäättäjistä 73,5 prosenttia haluaisi Suomen liittyvän puolustusliitto Naton jäseneksi. Yrityspäättäjistä jäsenyyttä vastustaa 7,1 prosenttia ja 19,4 prosenttia ei osaa sanoa.

Kysely tehtiin 15.–17.3. ja siihen vastasi lähes 2000 kauppakamarien jäsenyritystä ympäri Suomen kaikilta eri toimialoilta.

Lisätiedot:

Keskuskauppakamari, toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, puh. 0400 505 269
Stera Technologies, toimitusjohtaja Jussi Ohlsson, puh. 0400 200 344
Turun kauppakamari, Kaisa Leiwo, puh. 040 556 6697