Vientijohtajakysely: Venäjän luoma epävarmuus, pakotteiden uhka ja poliittinen tilanne haasteina suomalaisille vientiyrityksille

Lenita Toivakka
Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala. WTC, Helsinki.

Jopa 71 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan vuoden 2022 aikana, mutta kasvaneet suurvaltajännitteet, pakotteiden uhka ja Venäjän toiminta lähialueilla aiheuttavat epävarmuutta tuleviin vientinäkymiin. Peräti 73 prosenttia kauppakamarin vientijohtajakyselyyn vastanneista yrityksistä kokee niiden aiheuttavan vähintään jonkin verran epävarmuutta vientinäkymiin. Pahimpina viennin esteinä yritykset pitävät logistiikan, hankinnan, liikkuvuuden sekä työvoiman saatavuuden ongelmia.

Kauppakamarin kohdennetulle joukolle keskeisiä suomalaisia vientiyrityksiä toteuttaman vientijohtajakyselyn mukaan suurvaltajännitteet, pakotteiden uhka ja Venäjän toiminta lähialueilla vaikuttavat vientiyritysten toimintaan. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 44 prosenttia kokee poliittisen tilanteen vaikuttavan jonkin verran tai merkittävästi tämän hetken tai tulevaisuuden vientinäkymiin ja 29 prosenttia hieman. Useissa kyselyn vapaamuotoisissa kommenteissa Venäjän luoma epävarmuus huolestuttaa vientiyrityksiä. 
 
”Suomalaisille vientiyrityksille ja elinkeinoelämälle kansainvälisten markkinoiden heikkeneminen ja ulkopoliittisten jännitteiden kasvu luo selkeästi epävarmuutta. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne huolettaa yrityksiä enenevissä määrin ja kasvavat riskit ja uudet uhat edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista valmiutta ja varautumista – niin myös yrityksiltä. Samaan aikaan on tärkeää viestiä Venäjälle EU:n yhtenäisyydestä tässä jännitteisessä tilanteessa”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka.  

Kategoriat:Kansainvälisyys, vienti