Vuorovaikutus keskeinen osa koulutusta

Kuvassa Sari Wulff

Yksi kauppakamarin suosituimpia palveluita ovat sen järjestämät laajat ja moninaiset koulutukset. Yksi kauppakamarin kouluttajista on johtava asiantuntija, OTK Sari Wulff Verohallinnosta. Hän on seuraavan kerran tulossa Turkuun 13.12. pitämään Ennakkoperintä 2022 -koulutusta.

Wulffilla on verotuksesta yli kahdenkymmenen vuoden kokemus, ja hän on ollut mukana mm. verolakien säätämisessä. Kouluttajana Sari Wulff on ollut pidetty, ja tämä ilmenee esimerkiksi siitä, että Kauppakamarit ovat nimenneet hänet aiemmin Vuoden kouluttajaksi. Hän järjestää Suomen kauppakamareilla niin etäkoulutuksia kuin lähikoulutuksia. Näissä kaikissa koulutuksissa toteutustavasta riippumatta korostuu erityisesti ajankohtaisuuden ja vuorovaikutuksen tärkeys.

”Kouluttamisella on minulle itselleni iso merkitys. Vuorovaikutus on kouluttamisen suola. Pidän kouluttamista erinomaisena tapana varmistaa verohallinnon sekä tulorekisterin asiakkaiden saavan riittävää ja oikeaa tietoa. Saan samalla vastavuoroisesti asiakkailta palautetta, jota voin hyödyntää omassa työssäni.
Vuosittain vaihtuvat säädökset käydään koulutuksissa yhteisesti lävitse. Pidän tärkeänä, että asiakkaat saavat aina ajantasaiset tiedot sen hetkisestä lainsäädännöstä ja osaavat ennakoida sekä toimia ohjeiden mukaisesti jo seuraavan vuoden uudistuksiakin silmällä pitäen”, Wulff korostaa.

Mitä painopisteitä ensi vuoden verotuksessa/ennakkoperinnässä tullaan näkemään? Onko tänä vuonna ollut joitain suuria muutoksia, jotka tulisi ottaa huomioon verotuksessa?

Ensi vuoden verotuksessa tai ennakkoperinnässä ei tulla Wulffin mukaan näkemään kovin isoja muutoksia, mutta joitain muutoksia on työsuhde-eduissa.

”Esimerkiksi liikenteen työsuhde-etujen huojennuksia jatketaan edelleenkin. Tulorekisteriin on tulossa tietosisältömuutoksia ja myös sähköiseen asiointipalveluun on tulossa muutoksia. Ehkä suurimpana muutoksena tälle vuodelle tuli osittain verovapaiden etujen, kuten esimerkiksi verovapaan polkupyöräedun antamistavat ja sen vaikutukset ilmoittamiseen ja sitä kautta esimerkiksi verotukseen ja sosiaalivakuuttamiseen,” kuvailee Wulff.