Yrityksissä on reagoitu nuorten aikuisten mielenterveyden haasteisiin


Taina Pärkö-Luotonen
viestintäpäällikkö

taina.parko-luotonen@turku.chamber.fi
+358 40 505 6424 

Turun kauppakamari
		 	
Yrityksissä on reagoitu nuorten aikuisten mielenterveyden haasteisiin

Kauppakamarien tekemästä kyselystä selviää, että enemmistö yrityksistä on käynnistänyt jo toimenpiteitä vastatakseen mielenterveyden ja työssä jaksamisen haasteisiin.
Varsinaissuomalaisista yrityksistä noin kolmannes (35 %) on tehnyt yksittäisiä toimia, ja 16 prosenttia ilmoitti reagoineensa asiaan muassa rekrytoineissa, koulutuksessa, työn käytännöissä tai palveluissa. Reilu kolmannes (37 %) ei ole vielä muuttanut toimintaansa aiemmasta.

Valtakunnalliseen toukokuussa tehtyyn kyselyyn osallistui 155 Turun kauppakamarin jäsenyrityksen edustajaa Varsinais-Suomen alueelta.

Lähes joka kahdeksas yritys arvioi, että erityisesti nuorten mielenterveyden ja työssä jaksamisen haasteet näkyvät ja myös vaikuttavat heikentävästi työn tuottavuuteen. Puolet varsinaisuomalaisista yrityksistä kertoi kuitenkin, etteivät nuorten hyvinvoinnin haasteet näy. Kolmasosalle vastaajista haasteet sen sijaan näkyvät, mutta niillä ei ole vielä vaikutusta yrityksen toimintaan suuremmassa määrin.

Nuoret ovat avoimia mielenterveysasioissa

”Nuorten avoimuus mielenterveyteen liittyvissä keskusteluissa on varmasti edistänyt huomion kiinnittämistä psyykkisiin haasteisiin ja niiden vaikutuksiin työelämässä yleisestikin”, arvioi loimaalaisen HouseOfTherapy Oy:n toimitusjohtaja, työnohjaaja, psykoterapeutti, HM Elina Rehmonen.

”Aihepiiri on vielä varsin vieras useissa organisaatioissa, ja kokemus vaikeasta lähestyttävyydestä voi johtaa ongelmien sivuuttamiseen. Vaarana ovatkin ongelmien eskaloituminen yksilötasolla ja merkittävät, laajakantoiset kustannusvaikutukset”, Rehmonen huomauttaa.

”Yritykset tarvitsevat lisää tietoa, ymmärrystä sekä keinoja mielenterveyttä ja työkykyä vaarantavien riskien tunnistamisessa sekä apua omannäköistensä toimintamallien jalkauttamiseksi. Näen tässä hienon mahdollisuuden lähteä rakentamaan kestävämpää työkykyä yhteisvoimin.”

Ennaltaehkäisy on tärkeää

Moni nuori on entistä valikoivampi työpaikkansa suhteen ja siihen, miten yritys esimerkiksi suhtautuu työntekijöiden hyvinvointiin tai työyhteisön moninaisuuteen – tähän kannattaakin kaikkien nyt kiinnittää huomiota”, Keskuskauppakamarin osaamisen ja maahanmuuton johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen sanoo. 

“Osaajapulan voimistuessa jokaisen yrityksen tulee alkaa kiinnittää tähän entistä enemmän huomiota. Mielenterveyspommia ei voi kuitenkaan jättää yksin yritysten hoidettavaksi. Tarvitaan lisää vaikuttavuuteen perustuvia kuntoutuksen menetelmiä sekä ennaltaehkäisevää työtä, jossa tuetaan esimerkiksi tunnetaitojen kehittymistä”, Pulkkinen sanoo. 

Kauppakamarien kysely tehtiin 6.-8.5.2024 ja siihen vastasi 1882 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. 

Johtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuutto, puh. 050 404 1810, suvi.pulkkinen@keskuskauppakamari.fi

Toimitusjohtaja Elina Rehmonen, HouseOfTherapy Oy, puh. 040 901 2971, elina.rehmonen@upwego.fi

Näitä kysyttiin:

Viime aikoina erityisesti nuorten aikuisten hyvinvointiin, mielenterveyteen ja työssä jaksamiseen liittyvät kysymykset ovat herättäneet keskustelua julkisuudessa. Näkyvätkö nämä haasteet teidän yrityksessänne?

Oletteko reagoineet yrityksessänne jotenkin tähän yhteiskunnalliseen muutokseen? Valitse ne, mitkä koskevat teidän yritystänne.

Kategoriat:jaksaminen, Uutinen