Yritysten ja oppilaitosten vuoropuhelulla ratkaisuja työvoimapulaan

Kuvituskuva työvoimapulaa käsittelevään uutiseen. Kuvaaja Jere Satamo

Syyskuussa tehdyssä osaamista selvittäneessä kyselyssä tiedusteltiin yritysten toiveita siitä, miten osaavaa työvoimaa saadaan yrityksiin jatkossa. Kauppakamarien jäsenyrityksissä ollaan huolissaan suomalaisten yritysten pärjäämisestä kansainvälisessä kilpailussa. Työvoimapulaa on tällä hetkellä erityisesti ammatillisen koulutuksen suorittaneista osaajista.

”Osaamistarpeet yrityksissä muuttuvat nopeasti, ja tutkintokoulutusten rinnalla elinkeinoelämälle on tärkeää myös jatkuvan oppimisen ja täydentävän koulutuksen edistäminen. Varsinaissuomalaisille oppilaitoksille tulee taata mahdollisuus nopeaan reagointiin koulutustarpeiden jatkuvassa muutoksessa. Nykyiset prosessit esimerkiksi koulutusvastuiden ja tutkinnonanto-oikeuksien saamiseksi ovat jäykkiä, eivätkä tue jatkuvan ja oikea-aikaisen oppimisen toteuttamista alueella”, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Kauppakamarit pyysivät kyselyn yhteydessä yrityksiä arvioimaan myös keinoja osaavan työvoiman turvaamiseksi. Kyselyyn vastasi 106 varsinaissuomalaista yritystä.

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi vastauksissa nousi esiin kolme keskeisintä keinoa. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä piti jonkin verran tärkeänä, tärkeänä tai erittäin tärkeänä yli 90 prosenttia yrityksistä. Koulutuksen sisältöjen kehittämistä vastaamaan paremmin työelämän tarpeita toivoi 90 prosenttia yrityksistä ja työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamista 80 prosenttia vastanneista Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä.

”Tärkeimpiä keinoja ammatillisen osaamisen ja työelämän tarpeiden välisen kuilun kaventamiseksi on keventää koulutusvastuiden ja koulutusmäärien sääntelyä, jotta ammatillisen koulutusjärjestelmän reagointikykyä ja -nopeutta voidaan parantaa. Ilman jatkuvaa vuoropuhelua yritysten ja ammatillisten toimijoiden välillä tuottavat kyllä valmistuneita, mutta silloin ei vastata osaamiseen, eikä koulutus kohdennu sinne missä sitä eniten tarvitaan”, arvelee johtaja Johanna Sipola Keskuskauppakamarista.

Turun kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunnassa asiaa ratkotaan aktiivisesti hyvässä yhteisyössä yritysten ja oppilaitosten edustajien kanssa.

”Hallitusohjelmassa on esimerkiksi kirjauksia ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamisesta sekä tutkintoja pienempien osaamiskokonaisuuksien tarjoamisesta. Koulutus- ja työvoimavaliokunta käsittelee näitä hallitusohjelmasta nousevia koulutusta ja osaamista käsitteleviä teemoja tulevassa kokouksessaan ja miettii, miten näitä voitaisiin parhaiten ja konkreettisesti alueellamme yhteistyössä edistää”, kertoo valiokunnan puheenjohtaja ja Raision seudun koulutuskuntayhtymän johtava rehtori Maria Taipale.

Kyselyn mukaan koulutuksen saaneiden osaajien tarve kohdentuu kauppakamarien jäsenistössä erityisesti muutamalle alalle: tekniikan aloille (74 %), kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloille (73 %), tietojenkäsittely ja tietoliikennealoille (65 %) sekä palvelualoille.

”Myös sosiaali- ja terveysala kärsii pahentuneesta työvoimapulasta. Kauppakamarien jäsenrakenteen takia tämä ala on aliedustettuina vastaajajoukossa, eikä nouse esiin tässä kyselyssä”, Sipola sanoo.

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 6.−11.9.2023 ja siihen vastasi 1154 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Lisätiedot:
Johanna Sipola, johtaja (vaikuttaminen ja kilpailukyky), Keskuskauppakamari, puh. 050 352 1172, johanna.sipola@kauppakamari.fi

Kaisa Leiwo
Kaisa Leiwo
Toimitusjohtaja
040 556 6697
Kategoriat:oppiminen