Spottivalossa: Green Industry Park

Naantalin satama-alue

Turun seudulle nousemassa bio- ja kiertotalouden teollisuuskeskittymä

Green Industry Park aloitti viime vuonna toimintansa Turun seudun bio- ja kiertotalouden kehittämiseksi mm. tutkimalla entisen Naantalin jalostamoalueen soveltuvuutta uuteen teolliseen toimintaan.

Tällä hetkellä kehittämisyhtiön palveluksessa työskentelee neljä henkilöä. Verkkoja laitetaan aktiivisesti vesille, jotta alue voisi muutaman vuoden kuluttua olla täydessä toiminnassa oleva bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energian voimakeskus. Yhtiötä ovat olleet perustamassa Naantalin ja Raision kaupungit, Turku Science Park Oy ja Fortum Oyj sekä rahoittamassa mm. Neste Oyj sekä SITRA sekä hankerahoituksella ELY ja Varsinais-Suomen liitto.

”Tavoitteemme on edistää uuden liiketoiminnan syntymistä Turun seudulle. Alueen kehittymisen myötä mahdollistetaan uusien työpaikkojen synty ja saadaan tulijoita toivottavasti myös muualta Suomesta sekä ulkomailta”, kertoo yrityksen markkinointipäällikkö Krista Ahonen.

Seuraavien vuosien aikana alueelle etsitään muutamia suurempia veturiyrityksiä, joiden ympärille toiminta voisi rakentua. Yhtiön ensimmäinen kausi päättyy kesään 2023, mutta askeleita on suunnitteilla jo pitkälle tulevaisuuteen. Keskeisenä tavoitteena alkuvaiheessa on kartoituksen lisäksi myös verkostoituminen ja erilaiset yhteistyöt niin korkeakoulujen kuin sijoittajien ja yritysten kanssa.

Naantalin alueella on lukuisia vahvuuksia, joiden vuoksi alue sisältää menestymisen mahdollisuuksia. Sijainti, liikenneyhteydet ja alueen infra ovat kunnossa.

Biomassat, teollisuuden sivuvirrat ja mm. vetytalous ovat olleet alkuvaiheen selvityksissä mukana. Muun muassa olki ja järviruoko ovat vielä hyödynnettävissä olevia raaka-aineita ja niitä on alueella runsaasti saatavissa. Paimiossa toimii Rester Oy, joka jo hyödyntää toiminnassaan käytettyjä tekstiilejä. Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) ja Elomaticin perustama kehitysyhtiö Green H2UB Oy ovat solmineet aiesopimuksen vedyn tuotantolaitoksen rakentamisesta TSE:n Naantalin voimalaitoksen alueelle. Juuri tällaiset bio- ja kiertotalouden innovaatiot ovat sellaisia, joita toivotaan tulevaisuudessa nähtävän enemmänkin ja suuremmassa mittakaavassa, arvioi Ahonen.

Green Industry Park liittyi Turun kauppakamarin jäsenistöön viime vuoden lopussa. Odotuksissa on aktiivista verkostoitumista ja yhteistyötä alueen yhteiseksi parhaaksi.

Kategoriat:Spottivalossa