Spottivalossa: Aivoliitto ry

Mika Pyykkö

”Koska aivot ovat ihmisen tärkein elin, ne vaikuttavat kaikkiin elintoimintoihin ja päinvastoin. Aivoliitto haluaakin profiloitua ja toimia tulevaisuudessa myös kaikkien Suomessa asuvien aivoterveyden edistämiseksi. Viimeksi mainittuun liittyen olemme koordinoineet marraskuussa 2022 julkistettavan kansallisen aivoterveysohjelman valmistelua”, kertoo Aivoliitto ry:n toiminnanjohtaja ja Aivoliiton palvelut oy:n vt. toimitusjohtaja Mika Pyykkö.

Aivoliiton palvelutoiminnasta vastaa sen kokonaan omistama Aivoliiton palvelut oy. Yrityksen liikeideana on tuottaa erityisosaamista vaativia moniammatillisia palveluita Aivoliitto-yhteisön toiminnan näkökulmasta keskeisille kohderyhmille. Tuotettavia palveluita ovat kuntoutuskurssit, avoterapiat, puhevammaisten tulkkipalvelut, ammattilaisten koulutus sekä asumis- ja avopalvelut. Tuotettavat palvelut perustuvat pääosin Kelan ja kuntien kilpailuttamiin hankintasopimuksiin.

Aivoverenkiertohäiriön sairastaa noin 25 000 ihmistä vuosittain ja heistä joka neljäs on työikäinen. Tästä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat noin miljardi euroa vuodessa. Kehityksellinen kielihäiriö ilmenee taas noin 7 prosentilla ja puheen viivästymä noin 19 prosentilla jokaisen ikäluokan lapsista.

Afasiapotilaiden hiljaiseen ja syrjään vetäytyneeseen ryhmään alettiin kiinnittää huomiota 1960-luvulla. Puheterapeutit, psykologit ja toimintaterapeutit sekä erikoisvammayhdistykset alkoivat puhua terapiatarpeiden puolesta. Vuonna 1971 Suomeen perustettiin ensimmäinen aivohalvaus- ja afasiayhdistys, Helsingin afasiayhdistys. Ammattilaisten arvioiden mukaan Suomessa oli 1970-luvun puolivälissä afaattisia henkilöitä noin 10 000.

Aivoliiton palvelut oy:n toiminta käynnistyi varsinaisesti vuoden 2019 alussa. Sen taustalla on EU:n sisämarkkinasäädöksiin perustuva tarve erottaa pelitoiminnan tuotoista avustusta saava yleishyödyllinen toiminta esimerkiksi julkisiin kilpailutuksiin osallistuvasta liiketoiminnasta.

”Aloitin Aivoliitto ry:n toiminnanjohtajana elokuussa 2021 normaalin hakuprosessin lopputulemana. Syyskuun 2022 alusta lähtien olen toiminut myös Aivoliiton palvelut oy:n vt. toimitusjohtajana. Ennen Aivoliittoon siirtymistäni vastasin vaikuttavuusinvestoimiseen liittyvästä kehittämistyöstä ensin Sitrassa ja sen toiminnan pohjalta työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen perustetussa Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksessa. Yksi vetämäni tiimin päävastuista oli lähtökohtien rakentaminen erilaisille SIB-hankkeille. Tuosta elämästäni on kuitenkin jäljellä vielä mm. konsulttisopimus Euroopan investointipankin kanssa.

”Yleishyödyllisen toiminnan osalta ensisijaisten kohderyhmiemme tarpeiden syvä ymmärrys ja liiketoiminnan osalta edelliseen pohjautuen korkea laatu”, kuvailee Pyykkö nykyistä tehtävää.

Johtajuuteen hän kertoo suhtautuvansa tosissaan, mutta ei totisena.  Avoimuus ja luottamus sekä niihin perustuva yhdessä tekeminen kantaa pitkälle.

”Aivoliitto-yhteisön pysyvä haaste on uskaltaa muuttua toimintaympäristön muutosten myötä. Luopua jo aikansa eläneistä toimintatavoista ja katsoa ennen kaikkea tulevaisuuteen.”

Minkälaisia terveisiä tuore jäsen haluaisi lähettää muille kauppakamarin jäsenille? 
Aivoliitto-yhteisö on enemmän kuin valmis miettimään yhteistyömahdollisuuksia vähintään varsinaissuomalaisten aivoterveydestä huolehtimiseksi!

Lue lisää: https://www.aivoliitto.fi/

Kategoriat:Spottivalossa