Spottivalossa: Aura Isännöinti Oy

Sami Massinen

Aura Isännöinti Oy on vuonna 2023 perustettu työntekijöidensä omistama isännöintitoimisto, jonka palvelutarjontaan kuuluvat kaikki kiinteistöjen hallintoon ja ylläpitoon liittyvät toiminnot. Palvelut vaihtelevat kiinteistön tyypin ja omistajien tarpeiden mukaan, ja ne voivat sisältää esimerkiksi hallinnolliset ja taloudelliset tehtävät, teknisen isännöinnin, asiakaspalvelun ja kiinteistöjen kehittämisen sekä erityyppiset energiahankkeet.

”Yrityksemme tarina sai alkunsa vuonna 2023, kun kuusi kokenutta kiinteistöalan ammattilaista päätti perustaa omia arvoja vastaavan isännöintitoimiston. Halusimme luoda uutta paikallista yritystä, jonka arvomaailma kulkee käsi kädessä omien ajatusmaailmoidemme kanssa”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Sami Massinen.

Yrityksen menestys perustuu hyvään asiakastyytyväisyyteen, joka on saavutettu laadukkaalla palvelulla. Aura Isännöinti tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisten digitaalisten kanavien lisäksi perinteistä henkilökohtaista palvelua.

”Asiakastyytyväisyyden yksi kulmakivi on ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö sekä tehokkaat toimintatavat. Asiakaslupauksemme on ’meidät tavoittaa ja toimeksiantoihin reagoidaan viipymättä’. Yrityksen koko henkilöstöllä on peruskoulutuksen lisäksi myös alan tutkinnot suoritettuna, ja heillä on useiden vuosien kokemus kiinteistöjen ylläpidosta ja kehittämisestä. Tämä on luonut pohjan yrityksen käytännönläheisiin ja tehokkaisiin toimintatapoihin”, Massinen kuvaa.

Haastattelussa Massinen kertoo isännöinnin olevan toimialana vakaata ja suhdanneriippumatonta, minkä vuoksi asiakastyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla ehkäisee suurempien haasteiden ilmaantumisen. Toimialan yleiseksi ongelmaksi Massinen mainitsee hyvien osaajien puuteen ja alan ammattilaisten suuren eläköitymisasteen.

”Aura Isännöinnin tavoitteena on, että töihin on aina mukava tulla ja tehdä sitä kautta yritys halutuksi työnantajaksi. Tavoitteenamme on olla toimialan halutuin työpaikka Varsinais-Suomessa. Alueemme on yksi Suomen kehittyvistä kasvukeskuksista, mikä luo hyvän pohja yrityksen kasvamiselle ja kehittämiselle. Verkostoituminen on yksi tärkeä elementti koko alueen kehittymisessä ja tämän kehittämiseksi on kauppakamarilla varmasti annettavaa”, toteaa Massinen.

Aura Isännöinnin kolme keskeistä tekijää menestyvälle organisaatiolle:

Aurassa huolehditaan henkilökunnan osaamisesta koulutusten sekä työssä oppimisen että vertaistuen avulla. Avoin ja luotettava työilmapiiri on keskeinen elementti hyvän työympäristön luomisessa. Auran yhtenä kulmakivenä onkin toimia Irja Askolan runon ”Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan” mukaisesti.

Aura toimii maantieteellisesti Varsinais-Suomessa, joka on yksi Suomen kasvukeskuksista. Tämä mahdollistaa hyvän pohjan toimialan kasvattamiselle ja kehittymiselle.

Avoin yhteys Aurassa tarkoittaa verkostoitumista muiden organisaatioiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Olemmekin mukana kaikissa keskeisimmissä toimialan järjestöissä. Tämä mahdollistaa uusien mahdollisuuksien löytämistä, parhaiden käytäntöjen omaksumista ja joustavan reagoinnin markkinoilla.

Kategoriat:Spottivalossa