Spottivalossa: Bellarc Oy

Bellarc

Bellarc Oy on naantalilainen arkkitehtisuunnittelupalveluita tarjoava yritys. Yrityksen perustajia/omistajia ovat rakennusarkkitehti Nina Helin ja rakennusinsinööri Mika Vesterinen. Molemmilla perustajilla on pitkä kokemus rakennusalalta. He ovat valmistuneet Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1994, 90-luvun laman jälkimainingeilla.

Nina Helin oli valmistumisen jälkeen vuoden kiinteistövälittäjänä ja muutaman vuoden kalustesuunnittelijana HTH:lla, jonka jälkeen 1999 Nina pääsi arkkitehtitoimistoon töihin. Arkkitehtuuritoimisto Alexissa hän oli muutaman vuoden palkollisena ja vuodesta 2005 lähtien osakkaana. Vuonna 2015 syntyi päätös perustaa Bellarc Oy. Ninalle oli vuosien saatossa kerääntynyt iso määrä vakioasiakkaita, mikä kannusti ajatukseen omasta yrityksestä.

”Bellarcin isoin asiakaskunta on ollut omakotirakentajat, mutta tällä hetkellä noin puolet on yksityisasiakkaita ja puolet yritysasiakkaita. Pääasiassa lupia haetaan omakoti-, pari-, rivi, ja pienkerrostaloille Turun ympäristökunnissa Myös toimenpideluvat ja muutosluvat sekä linjasaneeraukset työllistävät yritystä.”

Bellarcin isoimpana haasteena on ollut työmäärän lisääntyminen heti alkuvuosina. Aluksi kuormaa yritettiin tasata aliurakoitsijalla, mutta se ei riittänyt. Vuonna 2020 palkattiinkin ensimmäinen työntekijä. Työntekijän palkkaaminen oli iso kynnys. Tällä hetkellä henkilökuntaan kuuluu kaksi reipasta suunnitteluassistenttia.”

Työntekijöiden palkkaaminen on mahdollistanut Bellarcin tärkeimmän menestystekijän säilyttämisen, joka on ”hyvä palvelu”.

”Sovitusti tehty ja hyvin palveltu työ tuo uusia asiakkaita. Tyytyväinen asiakas on yrityksen paras markkinointikanava”, kertovat omistajat.

Yrityksen isoin ponnistus on ollut Asuntomessut Naantalissa. Bellarc Oy oli messuilla mukana 11 eri kohteessa, joista messuilla esiteltiin yhteensä 15 asuntoa. Lisäksi Bellarc Oy suunnitteli ja rakennutti itse yhtiömuotoisen neljän asunnon RS-kohteen As Oy Naantalin Tiiran (kuvassa). Tiira tehtiin yhteistyössä Stark Suomi Oy:n ja Treeva rakennus Oy:n kanssa.

Epävakaa taloudellinen tilanne ei ole näkynyt vielä toistaiseksi Bellarcin tilauskannassa. Turun alue on vetovoimainen alue Helsingin ja Tampereen ohella tulevinakin vuosina. Turun lähistöllä on useita uusia asuinalueita, jotka houkuttelevat asukkaita, esimerkiksi Naantalissa asuntomessualueen ympärillä olevat uudet tontit ovat saaneet runsaasti hakijoita. Mika Vesterinen tulee entistä vahvemmin mukaan Bellarcin toimintaan. Jatkossa Bellarc tarjoaa suunnittelun lisäksi valvonta- ja rakennuttamispalveluita.

Spottivalossa-sarjassa esitellään Turun kauppakamarin uusimpia jäsenyrityksiä.

Bellarc

Kategoriat:Spottivalossa