Spottivalossa: Jätehuolto M. Helistölä

Jätehuolto M. Helistölä Oy:n logo

Jätehuolto- ja kuljetuspalveluita tarjoava Jätehuolto M. Helistölä on vuonna 1980 Markku Helistölän perustama yritys, ja se aloitti toimintansa Laitilassa. Vuosien saatossa yritys on hiljalleen laajentunut ja nykyään yritys tarjoaakin palveluitaan niin Laitilan, Uudenkaupungin, Pyhärannan kuin Taivassalon alueilla. Jätehuolto M. Helistölä tuottaa palveluita yrityksille, julkisille laitoksille sekä yksityisille kotitalouksille.

Yrityksen nykyinen toimitusjohtaja Jarno Helistölä on ollut mukana yrityksen toiminnassa jo pienestä asti isänsä, Markku Helistölän, seurana. Haastattelussa Jarno Helistölä kuvaillee alan muuttuneen paljon, mutta hän suhtautuu muutoksiin positiivisesti.

”Ala on tietysti kehittynyt kovasti ja uudet teknologiat tuovat tullessaan mahdollisuuksia paljon, esimerkiksi uusiokäytölle. Lainsäädännöllisesti suuret vaikutukset tulevat kiristyvistä erilliskeräysvaatimuksista sekä niin sanotuista sekoitevelvoitteista. Nämä tulevat lisäämään kierrätysmateriaalien käyttöä uusissakin tuotteissa huomattavasti. Toinen iso muutos on tietysti se, että muovipakkausten keräys on lisääntynyt merkittävästi muutamien viime vuosin aikana,” kuvailee Helistölä viimeisen kymmenen vuoden aikaisia muutoksia.

”Menestystekijänämme on vahvasti ollut se, että olemme paikallinen palveleva ympäristöalan yritys, ja tähän pyrimme myös jatkossa. Ikävä kyllä viime vuosina pienten yksityisten jätehuoltoalan yritysten olemassaolo on ollut jatkuvan uhan alla, kun jätehuoltoa Suomessa on haluttu keskittää kuntasektorille. Kun valinnan vapaus asukkailta poistuu, palvelevien pienten yritysten asema heikkenee. Kilpaillaan samoilla markkinoilla isojen kansallisten ja kansainvälisten sekä kuntien omistamien yritysten, mikä on iso haaste alallamme,” pohtii Helistölä.

Toimintaympäristönä Helistölä pitää Varsinais-Suomea ihanteellisena, sillä alueella elinkeinoelämä on vireää, mikä antaa Helistölän mukaan myös heidän yritykselleen mahdollisuuden laajentaa. Kasvu on yksi yrityksen päätavoitteista.

Yrityksen tavoitteina on kehittää kiertotaloutta, pyrkiä toiminnallaan vähentämään jätteiden määriä sekä olemaan jatkossa entistäkin merkittävämpi paikallinen työllistäjä. Yritys päivittää toimintapolitiikkaansa aina tietyin aikavälein ja se löytyy yrityksen nettisivuilta.

Linkki nettisivuille

Kategoriat:Spottivalossa