Spottivalossa: NGS Finland

NGS Finlandin kehitysjohtaja Antti Laakso

Spottivalossa: NGS Finland

NGS Finland auttaa yrityksiä integroimaan ilmastovastuullisuuden osaksi liiketoimintaa. Se tarjoaa yksilöityjä ilmastovastuullisuusohjelmia, kuten päästölaskentaa, päästövähennysehdotuksia sekä päästöhyvityshankkeita.

 ”Tavoitteemme on, että pystymme auttamaan yhä useampia yrityksiä aloittamaan ympäristövastuullisuustyön eikä yritysten itsensä tarvitse ilman tukea perehtyä esimerkiksi kiristyvään sääntelykenttään. NGS Finlandia perustettaessa huomasimme, että moni yritys tarvitsee apua vastuullisuuskysymysten perusasioiden kanssa”, kertoo kehitysjohtaja Antti Laakso. 

Laakso on vuonna 2019 perustetun yrityksen toinen perustaja yhdessä Miikka Evestin kanssa. NGS Finlandin taustalla on halu tehdä vastuullisuustyöstä yrityksille realistinen ja kannattava mahdollisuus.

”Yritysidea nousi tyytymättömyydestä olemassa olevien päästöhyvityshankkeiden tasoa kohtaan. Monet hiilidioksidipäästöjen hyvitysmahdollisuudet sijaitsevat kaukana Suomesta, ja sertifikaateista huolimatta niiden toiminta jää osin epämääräiseksi. Kotimaisten metsien päästöhyvityshankkeet ovat luotettava tapa hyvittää hiilidioksidipäästöt. Sittemmin olemme laajentaneet toimintaa ympäristökonsultoinnin puolelle.” 

Ympäristökonsultoinnissa kartoitetaan yritysten päästölähteitä GHG-protokollan mukaisesti, määritetään organisaatioiden hiilijalanjälki ja selvitetään tulosten pohjalta tarvittavat vähennystoimenpiteet. Lisäksi yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia jäljelle jäävien päästöjen hyvitykseen. Päästöhyvityshankkeet raportoidaan kattavasti, ja NGS Finland tukee asiakkaitaan niitä koskevassa viestinnässä.

”Toiminnan tulee tällä alalla olla konkreettista. Viestinnän kautta vastuullisuus näkyy myös ulospäin ja mahdollisesti innostaa muita. Toisaalta päästöhyvityshankkeiden läpinäkyvyys auttaa välttämään väärinkäytöksiä.”

 ”Kaikki päästöhyvityshankkeemme perustuvat suomalaisen metsän hiilivarannon kasvattamiseen. Yrityksemme tarjoaa mahdollisuuden hyvittää päästöt paikallisesti, jolloin toiminta on läpinäkyvää ja konkreettista.”

Turkulaisella yrityksellä on asiakkaita eri toimialoilla ympäri Suomen, mutta yritys viihtyy myös paikallisessa yrityskentässä.

”Turkulaisten yritysten kanssa on hyvä kokeilla uusia juttuja ja viedä osin jopa visionäärisiä asioita eteenpäin. Turussa on yksi Suomen kovimmista yrityskentistä, ja yritykset ovat myös henkilökohtaisesti halukkaita viemään asioita eteenpäin.”

Terveisiä kauppakamarille ja sen jäsenistölle: 

Keskustelemme mielellään ajatuksista ja epäselvyyksistä esimerkiksi ilmastovastuullisuuden suhteesta sääntelyyn tai kilpailutukseen. Lisäksi tarjoamme kauppakamarin jäsenyrityksille etuna päästölaskennan sekä päästövähennysehdotukset pelkän päästölaskennan hinnalla.

Lue lisää: Kasvata yritystäsi ilmastovastuullisesti – NGS Finland

Kategoriat:Spottivalossa