Spottivalossa: Noja Rahoitus Oy

Kuvassa Piia Vepsä, Mika Mäkinen, Kimmo Waltonen, Antti Koivisto vastaanottavat Noja Rahoitukselle vuoden 2022 Tiedolla johtamisen palkinnon.
Kuvassa Piia Vepsä, Mika Mäkinen, Kimmo Waltonen, Antti Koivisto vastaanottavat Noja Rahoitukselle vuoden 2022 Tiedolla johtamisen palkinnon.

Noja Rahoitus on Suomen johtava ja nopeimmin kasvava laskurahoitukseen ja käyttöpääomarahoituksiin erikoistunut yritys, joka auttaa ihmisiä ja yrityksiä löytämään oman potentiaalinsa. Aiemmin yritys tunnettiin LähiRahoituksena. Tavoitteena on auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kasvamaan ja menestymään.

Noja Rahoitus on Innolinkin palkitsema Vuoden tiedolla johtaja 2022. Keskiössä on tieto ja asiakas, sekä se, kuinka asiakkaiden saama tieto tuottaa lisäarvoa heidän yritystensä suuntaan. Poiketen perinteisestä laskurahoituksesta, yritys ei rahoita vain yksittäisiä laskuja, vaan toimii kumppanina, osana asiakkaamme päivittäistä sekä kokonaisvaltaista rahoitusta ja riskienhallintaa.

”Olemme nimemme mukaisesti tuki, joka turvaa yrityksen päivittäistä liiketoimintaa kassavirtaa vauhdittamalla. Erottaudumme kilpailijoistamme siinä, että teemme asioita eri tavalla: Emme pelkästään rahoita yksittäisiä laskuja vaan palvelemme kokonaisvaltaisesti. Haluamme olla yrityksille turvaaja ja mahdollistaja ja siksi kartoitamme jokaisen asiakkaan tarpeet yksilöllisesti tästä päivästä tulevaisuuteen”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Mika Mäkinen.

Noja Rahoitukselle liiketoiminta on ennen kaikkea ihmisten välistä luottamuksellista toimintaa. Yritys haluaa tuntea ja kohdata kaikki asiakkaansa, yhteistyökumppaninsa ja työtoverinsa aina myös ihmisinä.

”Haluamme, että meidät tunnetaan Pohjolan monipuolisimpana laskurahoitusyhtiönä, joka tarjoaa parasta henkilökohtaista palvelua.”

”Rahoitusmarkkina on muuttunut viime vuosina paljon ja pk-yritysten käyttöpääomatarpeet ovat lisääntyneet monistakin eri syistä. Isommat yritykset ovat nostaneet maksuehtoja perinteisestä 14.–21. päivästä jopa 30 päivään, ja trendi näyttää olevan, että olemme menossa jopa 90 päivään. Tämän ohella pankkien regulaatiokuviot vaikeuttavat pk-yritysten rahansaantia ja se on usein myös hidas prosessi. Nämä ovat asioita, jotka vaikeuttavat suomalaisen pk-yrityksen toimintakenttää. Siihen tarpeeseen Noja Rahoitus on rakennettu vastaamaan”, kuvailee Mäkinen.

Mäkinen aloitti toimitusjohtajana neljä vuotta sitten.

”Olin ollut 20 vuotta korporaatiomaailmassa ja nähnyt siltä suunnalta suomalaisten yritysten toimintaa ja miettinyt miten suomalaisia yrityksiä voitaisiin entistä enemmän auttaa. Sitten tuli ajankohtaiseksi vaihtaa työpaikkaa. Pöydälläni oli monia mielenkiintoisia tarjouksia, mutta päädyttyäni puolivahingossa juttelemaan silloisen LähiRahoituksen pääomistajan kanssa tajusin, että tuossa on yritys, jolla aito halu auttaa suomalaisia pk-yrityksiä. Olen aina ollut luonteeltani sellainen, että jos jossain on oikeasti mahdollisuus auttaa ja vaikuttaa, sellaisessa haluan olla mukana.

”Se mikä erityisesti mieltä lämmittää on se, että saamme jatkuvasti asiakkailtamme erittäin hyvää palautetta toiminnastamme. Olemme teettäneet vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn ulkopuolisen tahon toimesta ja saimme tänäkin vuonna erittäin hyvät arvosanat. Taloustutkimus haastattelee vuosittain suomalaisia yrityspäättäjiä jossa he arvioivat suomalaisten rahoitusyhtiöiden toimintaa. Tässä tutkimuksessa saimme parhaat arvosanat”, korostaa Mäkinen.

Toimitusjohtaja Mika Mäkisen mukaan yrityksen menestystekijöinä ovat luovat ja sitoutuneet Nojalaiset.

”Meille ihmiset eivät ole resursseja, vaan yksilöitä, ammattilaisia, joiden osaaminen täydentää toisiaan. Meille liiketoiminta on ennen kaikkea ihmisten välistä luottamuksellista toimintaa. Haluamme tuntea ja kohdata kaikki asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja työtoverimme aina myös ihmisinä. Se on yksi perusarvoistamme”.

Jotta voi luoda parhaat puitteet onnistumiselle, on myös ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti vallitseva toimintaympäristö. Mäkisen mukaan on joustettava siellä, missä se on tarpeen ja etenkin silloin, kun jousto luo uusia mahdollisuuksia ja elinvoimaa. On oltava ehdoton siellä, missä ehdottomuus luo turvaa ja mahdollistaa jatkuvuutta. Kaikissa tilanteissa on oltava valmis tukemaan.

”Parhaat menestystarinat tulevat siitä, että voit olla osana hyvää porukkaa. Meillä Nojassa ihmiset ovat motivoituneita ja sitoutuneita strategiaan, joka yksinkertaisuudessaan on se, että haluamme auttaa suomalaisia pk-yrityksiä menestymään. Ihmiset ratkaisevat ja heistä kaikista olen erittäin ylpeä”.

”Pidämme ihmisistämme kokonaisvaltaisesti huolta niin ammatillisen osaamisen, kuin hyvinvoinnin puolesta sillä uskomme, että hyvinvoiva ihminen tekee myös työnsä hyvin”.

Johtajuusoppiaan Mäkinen kuvailee näin:

”Sanoisin, että tee työsi aina tosissaan ja kohtele ihmisiä oikeasti niin, kuin haluat itse tulla kohdelluksi – tasapuolisesti. Varmista myös, että työpaikalla on hyvä henki, sillä se johtaa lopulta parhaaseen mahdolliseen tulokseen ja tehokkuuteen.”

Noja Rahoituksen tulevaisuus näyttää lupaavalta:
”Haluamme skaalata sitä, mitä nyt olemme ja pitää asiakkaat tyytyväisinä tekemiseemme. Meille on tärkeää, että asiakkaamme kokevat meidät jatkossankin luovana, sujuvana ja helposti lähestyttävänä kumppanina. Lisäksi vastuullisuus on meille tärkeä asia. Haluamme olla aidosti vastuullinen toimija, sekä pitää niin omasta henkilöstöstä, kuin asiakkaistakin erittäin hyvää huolta”.

Terveiset Turun kauppakamarin jäsenille:

”Tarjoamme kaikille kauppakamarin jäsenille henkilökohtaisen kokonaisvaltaisen kartoituksen, sekä yksilöidyn liiketoiminnan sparrauksen, jossa käymme läpi yrityksesi tilannekuvan ja erilaiset rahoitusratkaisut. Lisäksi lupaamme jokaiselle Turun kauppakamarin jäsenelle henkilökohtaisen palvelun oman pysyvän yhteyshenkilön kanssa”.

Kuvassa Piia Vepsä, Mika Mäkinen, Kimmo Waltonen, Antti Koivisto vastaanottavat Noja Rahoitukselle vuoden 2022 Tiedolla johtamisen palkinnon.

Noja Rahoitus

Kategoriat:Spottivalossa