Spottivalossa: Rehab 365

Rehab 365 logo

Aarni Rehab Oy, brändinimeltään Rehab 365, on vuonna 2020 perustettu terveyden- ja sosiaalihuoltoalan yritys. Yritys on erikoistunut päihde-, läheis- ja peliriippuvuushoitoihin. Rymättylässä toimivan yrityksen toiminta-ajatuksen taustalla toimii slogan ”Hyvä huominen alkaa tänään”. Sen pohjalta henkilökunta toteuttaa kuntoutusta kokemuksella ja ammattitaidolla. Yritys tarjoaa asiakkailleen 12 kuukauden hoitokokonaisuuksia, jotka sisältävät vieroitus- tai katkaisuhoidon, intensiivijakson ja sen jälkeisen avohoidon. Yritys käyttää Minnesota-mallin mukaista kuntoutusohjelmaa, johon sisältyy monidimensionaalinen arviointi, henkilökohtainen hoitosuunnitelma, yksilö- ja ryhmäterapia sekä verkostotyö.

Yritys toimi ennen osana Aarni Health -konsernia, mutta vuoden 2020 aikana konserni ei nähnyt päihdekuntoutusta strategiassaan. Tämän pohjalta syntyi ajatus tiimin kesken oman yrityksen perustamisesta ja niin yrityksen nykyinen toimitusjohtaja, Kristiina Silver, päätti osakekannan ostamisesta. Nykyisin yhtiön omistajina on niin henkilöstöosakkaita kuin ulkopuolisia sijoittajia.

”Olen syntynyt yrittäjäperheeseen, joten se maailma oli minulle jo ennestään tuttu. Aikaisemmin olin aina ajatellut, että itse en koskaan lähtisi yrittäjyyteen, mutta Aarni Health Oy:ssä toimiessani tutustuin ihan mielettömään porukkaan, jonka kanssa päätös yrittäjyyteen lähdöstä tuli tehtyä todella helposti. Meillä oli jo hyvä idea ja luotettava tiimi kasassa, joten yrityksen perustaminen oli ajatuksena looginen”, kuvaa Silver.

Tavoitteena edistää alueellista toimintaa yhteistyövoimin

”Halusimme ylläpitää kehittämäämme palvelua ja vaikuttaa laajemmin alueellamme. Päätimme panostaa jo valmiiksi arvostettuun Minnesota-kuntoutusohjelmaan, ja kehittää siitä entistäkin toimivampi kokonaisuus. Pyrimme yrityksellämme tuomaan Suomeen eettisempää kuntoutusta vahvalla terveydenhuollon osaamisella tekemällä yhteistyötä eri yritysten ja kuntien kanssa. Tähän asti olemme pääsääntöisesti keskittyneet tuottamaan aikuisille suunnattuja palveluita mutta seuraavana kohteenamme ovat nuoret”, kertoo Silver.

Rehab 365 tarjoaa yrityksille myös koulututusta sekä tukea toimivaan päihdeohjelmaan, jolla pyritään pienentämään vanhentuneiden käytäntöjen aiheuttamia kuluja, joista voi nopeastikin tulla suuria. Työpaikoilla vallitsevien jännitteiden esiintymiseen ja aihetta vallitsevaan stigmaan pyritään myös vaikuttamaan niin, että saataisiin luotua työympäristöstä sellainen, jossa asioista voidaan puhua avoimesti.

”Haluamme toiminnallamme tuoda yhteiskuntaan avoimempaa keskustelua riippuvuuksista ja pyrimme erityisesti avaamaan aihetta yritysmaailmassa. Tarjoamme yrityksille erilaisia koulutuksia ja tukea koskien aiheen huomioonottoa sekä päihdeohjelmien suunnittelua. Hyvin tehdyllä päihdeohjelmalla ja oikea aikaisella puuttumisella yrityksen työhyvinvointi paranee sekä sairauspoissaoloista johtuvat kustannukset laskevat. Paljon on jo yrityksiä, joissa toiminta on esimerkillistä, mutta koemme että yleisellä tasolla aiheella on edelleen vahva stigma”, Silver kertoo.

Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa on julkaista lähiaikoina digitaalinen ennaltaehkäisevä alusta, jolla tarjotaan sekä ohjeita että neuvontaa asiakkaille sekä heidän läheisilleen. Yrityksen tavoitteena on myös viiden vuoden sisällä rakentaa kestävä Minnesota-hospital-konsepti Suomeen ja johtaa toimialalla laadukkaana ja vaikuttavana toimijana. Toimintaympäristönä Varsinais-Suomi on toiminut yritykselle hyvin ja alueen ilmapiiriä Silver kuvaa lämpimäksi ja maanläheiseksi.

Turun kauppakamari toivottaa Rehab 365:n lämpimästi tervetulleeksi!

Tutustu aiheeseen ja osallistu joka perjantaina klo 17.30 Rehab 365 järjestämään infotilaisuuteen. Tilaisuus vaatii ilmoittautumisen sähköpostitse (info@rehab365.fi)

Linkki tilaisuuteen: Launch Meeting – Zoom

WWW.sivuilla pääsee myös kuuntelemaan päihderiippuvuuden eri osa-alueita SYVÄLLÄ- podcastin parissa, joka on ehdolla vuoden podcastiksi. Isäntä toimii Rehab365 vastaava päihdetyöntekijä, kuntoutuspäällikkö Juha Lantz.

Kategoriat:Spottivalossa