Spottivalossa: Talous ja nuoret TAT ry

Kuvituskuva TAT, Iiro Rautiainen
Yrityskylä/Talous ja nuoret TAT. Kuvaaja: Iiro Rautiainen.

Talous ja nuoret TAT ry on vuonna 1947 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on, että jokainen nuori innostuisi työelämästä, hallitsisi omaa talouttaan ja kannustaa toimimaan yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

”Tarjoamme kunnille ja oppilaitoksille palveluita, opintokokonaisuuksia ja koulutusta, jotta jokainen nuori lähtökohdista riippumatta saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta keskeisiä taitoja. Merkittävä osa toimintaamme on yhteistyö eri toimialojen yritysten kanssa. Yritykset tarjoavat alan viimeisimmän asiantuntijuuden, tulevaisuuden näkymän työelämän tarpeisiin ja tärkeää tukea toiminnallemme”, kertoo TAT:n kumppanuuspäällikkö Suvi Ylikylä-Elers.

Yhteistyö yrityskumppaneiden kanssa on yksi yhdistyksen isoimmista menestystekijöistä. Tämän lisäksi menestystekijöinä toimivat jatkuva kehittäminen sekä tutkitusti vaikuttavat ja pedagogisesti laadukkaat opetusmenetelmät. Yhdistykselle on tärkeää pystyä nopeasti reagoimaan yhteiskunnan muutoksiin, ja heillä on selkeä yhteinen ja merkityksellinen tavoite, jonka eteen henkilöstö tekee sitoutuneesti töitä päivittäin.

Menestyksellä yli koronan haasteista

Yksi suurimmista ja tunnetuimmista palveluista, jota TAT tarjoaa kouluille ja kunnille on Yrityskylä, jonka toimintaan osallistuu noin 100 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista ympäri Suomen. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulun peliareenalla oppilaat puolestaan johtavat kilpaa yrityksiä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille, ja johtavat yritystä yhden kuvitteellisen vuoden ajan. Yrityskylän case-yritykset ovat aitoja, ja TAT tekee tiivistä yhteistyötä yli sadan kumppanin kanssa ympäri Suomen. Varsinais-Suomessa yritys-, yhdistys- ja säätiökumppaneita on tällä hetkellä yhteensä 23.

”Kuten muuallakin, korona haastoi toimintaamme ja erityisesti vierailuita Yrityskylän oppimisympäristöihin, jotka ovat keskeinen osa elämyksellistä oppimiskokonaisuutta. Nopealla reagoinnilla kehitimme erilaisia etänä toimivia toteutustapoja, jotta varmistimme kaikille laadukkaan oppimiskokemuksen”, kertoo Ylikylä-Elers korona vuodesta.

Kuvituskuva TAT, Iiro Rautiainen
Yrityskylä/Talous ja nuoret TAT. Kuvaaja: Iiro Rautiainen.

Yrityskylän lisäksi TAT kehitti myös maailman suurimman etänä järjestetyn työelämään tutustumisjakson, jossa nuoret ympäri Suomen pääsivät tutustumaan viikon aikana useampaan eri toimialaan. Ylikylä-Elers kuvaa tapahtuman olleen menestys, ja tavoitteena on toteuttaa tapahtuma uudestaan tänä vuonna.

”Nopeat ja yllättävätkin muutokset yhteiskunnassa ovat haastaneet meitä kehittämään uusia tapoja tarjota myönteisiä työelämäkokemuksia ja talousosaamista ihan jokaiselle. Tuoreen TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022 mukaan nuorten pelko työelämän kuormittavuutta kohtaan on kasvussa. Tähän haasteeseen koko peruskoulun ja toisen asteen kattava TAT:n palvelupolku pyrkii myös vastaamaan. Myönteiset työelämäkokemukset vahvistavat nuorten itsetuntoa ja tukevat nuorta tunnistamaan omia vahvuuksiaan”, jatkaa Ylikylä-Elers.

Haastattelun lopuksi Ylikylä-Elers toivottaa Turun kauppakamarin jäsenistön mukaan TAT:n toimintaan:

”Kutsumme alueen yritykset lämpimästi mukaan vastuulliseen ja tärkeään työhömme lasten ja nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen opettamisen parissa! ”.

Kategoriat:Spottivalossa