Spottivalossa: Wesavo

Spottivalossa: Wesavo Oy

Konsulttitoimisto Wesavo tarjoaa strategia- ja liikkeenjohdon konsultointia ”ihmiset keskiössä, omistajan eduksi” -lähtökohdilla.

 ”Asiantuntemuksemme ulottuu useille sektoreille, mm. teknologia, rakentaminen, palvelu ja energia – pääasiassa yksityisellä, mutta myös julkisella sektorilla. Painopisteinä ovat omistaja- ja liiketoimintastrategiat, kansainvälistäminen ja johdon valmennus” kertoo toimitusjohtaja Veli-Matti Savo.

Wesavo syntyi 3,5 vuotta sitten Savon halusta auttaa erityisesti varsinaissuomalaisia yrityksiä tulevaisuuden suunnan määrittämisessä.

”Arjen haasteiden ja operatiivisten kiireiden vuoksi yrityksen sisäpuolelta löydetään vain harvoin uusia näkökulmia. Kun ulkopuolinen henkilö tulee puhkaisemaan kuplia, monet asiat alkavat selkiytymään.”  

Savo pitää strategialähtöistä johtamista arvokkaana välineenä liikkeenjohdon kehittämisessä, tavoitteena varmistaa, että strategia integroituu suunnitelmiin ja näkyy päivittäisessä toiminnassa.

”Intohimoni strategioihin täyttyi, kun kaksi asiaa tuli yhdeksi. Ymmärsin laajan kokemukseni strategioiden tekemisessä ja toteuttamisessa mahdollistavan avun tarjoamisen – ja sain kutsun partneriksi strategia-asiantuntijatoimisto Rdigoon, jossa on aitoa innostusta uudistua ja, jossa yhdessä kokeneiden partnerien kanssa kehitämme fasilitointitaitoja sekä prosesseja. Hyödynnämme nyt myös ensimmäisten joukossa tekoälyn tuomia mahdollisuuksia strategiatyössä, mikä nopeuttaa, nostaa laatua ja syventää strategiatyötä.” 

Kansainvälisille markkinoille siirtyminen on sekä jännittävää että haastavaa. Wesavo helpottaa siirtymää kasvusparrauksen avulla.

”Korostamme strategista suunnittelua, kulttuurista sopeutumista ja käytännön toimenpiteitä menestyksekkään kansainvälisen laajentumisen varmistamiseksi. Vuosikymmenten kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä on varustanut meidät hyvin laajalla näkemyksellä. Haluamme yhdistää strategiset oivallukset käytännön toimenpiteisiin, keskittyen aina asiakkaamme asiakkaan hyötyihin.”

Sertifioituna GLP-valmentajana Veli-Matti Savo korostaa vertikaalista kehitystä auttaen johtajia kasvamaan ja laajentamaan näkökulmiaan.

”Pidän tärkeänä, että johtajat ymmärtävät omien päätöksentekoprosessiensa taustalla vaikuttavia tekijöitä. Global Leadership Profile (GLP) on tieteellisesti validoitu johtajuuden arviointityökalu. Sen avulla tunnistamme johtamisen vahvuudet ja kehityskohteet, joista saamme selkeän kuvan päätöksenteon logiikasta. Tämän lisäksi autan johtamisen organisoinnissa sekä siinä, että yrityksessä löydetään oikeita tekijöitä oikeille paikoille. Auttamisessa mennään syvälle.”

”Tavoittelemme kokonaisuutena sitä, että yrityksillä on paitsi selkeä suunta, myös keinot saavuttaa tavoitteensa. Toiminnassamme keskiössä ovat ihmiset – uskomme, että tämä varmistaa parhaalla tavalla myös yrityksen menestyksen ja on näin omistajan eduksi. Wesavo on yksin pieni, mutta hyvin verkostoituneena tuemme asiakasyritysten johtoa suurissakin kasvun haasteissa ja murroksissa.”

Terveisiä kauppakamarille ja sen jäsenille:

”Toivotan kauppakamarille ja sen jäsenille vireää loppusyksyä. Kauppakamarin rooli alueen yritysten sitomisessa ja niiden kasvun tukemisessa on hyvin merkityksellistä.”

”Tarjoan tässä samalla kauppakamarin jäsenille maksuttoman sparraustunnin yrityksenne strategiaan tai johtamiseen liittyen. Voit varata ajan suoraan esittelysivuiltani www.wesavo.com.”

Ota yhteyttä: veli-matti.savo@wesavo.com

Lue lisää: www.wesavo.com

Kategoriat:Spottivalossa