Osaajia maakuntaan

Tulevaisuuskuva ylivoimaista osaamista

Ylivoimaisella osaamisella menestykseen on Turun kauppakamarin marraskuussa julkaiseman tulevaisuustyön yksi pääkohdista. Osaaminen, ja osaava työvoima on ensiarvioisen tärkeää yritysten menestykselle ja koko alueen elinvoimalle. Tulevaisuudessa osaajapulan ennustetaan kasvavan ja maakunnat kilpailevat osaajista suurempien keskusten kanssa.

Elinkeinoelämän tulevaisuuskuvissa uskotaan, että poikkitieteellinen ja molemminpuolinen oppilaitosten ja yritysten yhteistyö tuottaa tuloksia. Uudenkaupungin kauppakamariosastolla on hyviä kokemuksia yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Vakkasuomalaisten organisaatioiden lahjoittama lämpötieteiden professuuri Turun yliopiston teknilliselle tiedekunnalle on ollut mittava panostus koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen alueella. Professuurin myötä yhteistyö alueen yritysten ja yliopiston kanssa on tiivistynyt ja monipuolistunut.

Yhteistyön myötä on muodostunut tärkeitä kontakteja ja vakkasuomalaiset yritykset tulevat paremmin tunnetuiksi. Yliopistolle syntyy myös ymmärrystä alueen yritysten tutkimus- ja kehitystarpeista, mikä luo edellytyksiä yhdistää yliopistossa tehtävää tutkimusta yritysten TKI-tarpeisiin. Tunnettuuden lisääntyminen edesauttaa myös opiskelijoiden hakeutumista paikallisiin yrityksiin tekemään projekti- ja diplomitöitä. Yliopiston mukaan kolme neljästä valmistuvasta diplomi-insinööristä työskentelee vuosi valmistumisensa jälkeen yrityksessä, jonne teki diplomityönsä. Onkin tärkeää, että siltaa opiskelijoiden ja yritysten välille aletaan rakentamaan jo varhaisessa vaiheessa.

Uudenkaupungin kauppakamariosasto on mukana Turun ammattikorkeakoulun luotsaamassa Osaajia maakuntaan -hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen seutukaupungeissa sekä alueen yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeen myötä on tarkoitus lisätä yritysten tietoisuutta ammattikorkeakoulun tarjoamista koulutus- ja yhteistyömahdollisuuksista. Hankkeen ohjausryhmään osallistuminen on tärkeää, koska se helpottaa yritysten tarpeiden esilletuomista sekä mahdollistaa vaikuttamisen hankkeen toimenpiteisiin.

Korkeakoulutettujen lisäksi työelämä kaipaa ammatillisia osaajia. Kauppakamarien syyskuussa toteuttaman osaajakyselyn mukaan suurin osaajapula kohdistuu ammatillisen toisen asteen suorittaneisiin. Samanlaista viestiä on tullut myös vakkasuomalaisilta yrityksiltä. Tämän tiimoilta on syksyn aikana aloitettu keskustelu yhteistyömahdollisuuksista alueen toisen asteen oppilaitosten, Winnovan ja Novidan kanssa. Keskeisiä asioita ovat mm. toisen asteen ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuden lisääminen, työelämää palveleva osaaminen ja koulutusmallit sekä oppilaitosten välinen yhteistyö.

Kauppakamariosasto pitää tärkeänä yhteistyötä kaikkien koulutusasteiden kanssa. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee monenlaista osaamista, ja jatkuva oppiminen tulee työelämän muutosten myötä entistä tärkeämmäksi. Keskeinen osaamiseen liittyvä asia on myös kansainvälisyys. Kauppakamarin tulevaisuustyön mukaan kansainvälisten osaajien työllistymisen alueelle tulisi olla helppoa. Myös maakunnissa on tärkeää nähdä kansainväliset osaajat mahdollisuutena.

Elina Siivonen
Elina Siivonen
Asiamies, Uudenkaupungin kauppakamariosasto
050 561 2220
Kategoriat:blogi, Tulevaisuuskuva