Uuden vuoden lupauksena aikaa itselle, omalle ammatilliselle kehittymiselle ja uusille ideoille?

MentorChamber 2024

Turun kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunnan järjestämä neljäs MentorChamber-ohjelma käynnistyy helmikuussa. Aktorihaku on parhaillaan käynnissä. Hakisitko mukaan?

Mentorointi on matka itseen ja omaan kehittymiseen. Uusien oivallusten ja ideoiden myötä matka voi johdattaa urakehityksen äärelle. Matkakumppaniksi saat kehittymiseesi sitoutuneen koulutus- ja työvoimavaliokunnan jäsenen, mentorin. Lähtöpisteessä matkan määränpäätä ja mentorointia ohjaavat aktorin mentoroinnille asettamat tavoitteet, mutta etukäteen tehtyjen tarkkojen matkasuunnitelmien sijaan reitti voi elää matkanvarrella kohti uusia oivalluksia. Tarkka kartta ja kompassi onkin syytä jättää tältä matkalta kotiin, ja antaa keskusteluiden johdatella esimerkiksi kohti syvempää itsetuntemusta.

Mentorointi perustuu kahden väliseen tasavertaiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen, keskusteluihin, kysymyksiin, kuuntelemiseen. Jotta luottamuksellinen suhde syntyy, tulee parin valinnan onnistua. Parin valinta onkin yksi ohjelman onnistumisen kriittisimmistä tekijöistä. Tämän mahdollistamiseksi pyydämme aktoreiksi hakevia taustoittamaan mm. odotuksiaan mentoroinnille.

Viime vuoden MentorChamber -ohjelmassa mukana olleilta pyydettiin palautetta ohjelman eri osa-alueista asteikolla 1-5. Parhaimman arvosanan saikin juuri parin valinta (4,9). Toiseksi sijoittui aktorin ja mentorin kahden väliset keskustelut (4,8). Ohjelman NPS, suositteluindeksi oli +86. Sanotaan, että jos NPS on yli 50 se on loistava/erinomainen, joten voinemme todeta, että ohjelmassa mukana olleet suosittelevat lähes varauksetta ohjelmaa. Päätöstilaisuudessa he kuvailivat tunnelmiaan ohjelmasta seuraavilla adjektiiveilla: inspiroiva, innostava, oivaltava, antoisa, kasvattava, kehittävä, sparraava, yllättävä, eteenpäin vievä ja ajatuksia herättävä.

Koulutus- ja työvoimavaliokunta on alkujaan asettanut MentorChamber-ohjelmalle tavoitteeksi osaamisen ja johtajuuden kehittämisen alueella. Jatkotavoitteena on ollut tehdä tulevaisuuden osaaminen näkyväksi ja rakentaa yhä parempia verkostoja ihmisten ja yritysten välille toimialarajat ylittäen. Nämä tavoitteet menevät hienosti yksiin myös viime vuonna Turun kauppakamarin ja jäsenten tiiviissä yhteistyössä tuotetun Varsinais-Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuskuvan, Lumovoimainen Varsinais-Suomi, tavoitteiden kanssa. Tulevaisuuskuvan kolmesta pääkohdasta erityisesti kaksi toteutuu myös mentoroinnissa, paras ympäristö toimia, jossa korostuvat hyvä työelämä ja hyvän johtamisen merkitys sekä ylivoimainen osaaminen. MentorChamber-ohjelma onkin siis yksi konkreettinen teko kohti lumovoimaista Varsinais-Suomea.

”Suosittelen lämpimästi aktoriksi hakemista, on ollut tosi rikastuttavaa peilata omaa uraa, osaamista ja tekemistä toisen alan kokeneemman ammattilaisen kanssa.” Hae sinäkin mukaan MentorChamber-ohjelmaan. Ohjelma on osallistujalle maksuton. Haun edellytys on, että aktorin työnantaja on Turun kauppakamarin jäsenyritys ja hakija sitoutuu ohjelman aikaisiin tapaamisiin. Haku on avoinna 16.1.2024 asti. Mukaan otetaan 10-15 aktoria. Kaikki ohjelmaan hakeneet saavat tiedon jatkosta viikolla 4, ja yhteinen avaustilaisuus järjestetään 16.2.2024 aamupäivällä.

Voit myös lukea MentorChamber 2023 -ohjelmassa mukana olleiden kokemuksia ohjelman aikaisista mietteistä täältä

Kuvassa viime vuoden ohjelmaan osallistuneita

Satu Linden
Satu Lindén
asiantuntija, osaamisasiat
041 530 3000
Kategoriat:blogi, MentorChamber