Viestintä on investointi – ei pakollinen paha

Nelli Laihinen
JOKIRANTA OY. Nelli Laihinen. KUVA/PHOTO: RONI LEHTI.

Viestintä on investointi – ei pakollinen paha

Viestinnän rooli kasvaa tulevaisuudessa varsinaissuomalaisissa yrityksissä. Tätä mieltä oli lähes 70 prosenttia Turun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajista, jotka vastasivat viestintä- ja markkinointivaliokunnan sekä Viestintätoimisto Jokirannan laatimaan kyselyyn syksyllä 2022.

Näin puolitoista vuotta kyselyn jälkeen emme vielä ole kaukana tulevaisuudessa – voinemme silti jo vahvistaa, että viestinnän merkitys on vain korostunut kilpailun kiristyessä yhä epävakaammaksi muuttuneessa maailmassa. Viestintäosaaminen on kilpailuvaltti, joka auttaa yritystä läpi monenlaisten murrosten

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta toimitusjohtajasta arvioi, että viestinnällä on vähintäänkin melko merkittävä rooli omassa yrityksessä. Tästä huolimatta yli 60 prosenttia vastaajista kertoi, että viestinnän tehtäviä hoitivat muut kuin viestinnän ammattilaiset tai tehtäviä ei ollut osoitettu kenenkään vastuulle.

Kaikkiaan viestinnän ja markkinoinnin merkityksellisyys kuitenkin tunnistettiin varsinaissuomalaisissa yrityksissä hyvin, vaikkei viestintään – toistaiseksi – olisi kohdennettu riittävästi resursseja. Erityisen ilahduttavaa oli se, että yritykset aikoivat vahvistaa osaamistaan muun muassa ulkoistamalla viestintäänsä, kouluttamalla henkilöstöään sekä kasvattamalla viestinnän ja markkinoinnin budjettiaan. Ainoastaan alle prosentti vastaajista oli aikeissa vähentää viestinnän resursseja.

Yritys ei voi toimia tyhjiössä. Jokainen yritys viestii jollakin tavalla ja jollekulle riippumatta siitä, työskenteleekö yrityksessä viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia tai ostetaanko palvelua ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Viestinnän kenttä on valtavan laaja aina markkinointiviestinnästä rekrytointiviestintään ja työyhteisöviestinnästä kriisiviestintään. Jokaisen yrityksen tarpeet ja tavoitteet ovat erilaisia. Olennaista onkin oivaltaa yritykselle tärkeimmät viestinnän osa-alueet, teemat, kanavat ja kohderyhmät, jotta viestintää voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja tuloksellisesti.

Vaikuttava viestintä edellyttää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, totta kai myös osaamista ja taloudellisia resursseja. Viestintää ei kuitenkaan tarvitse eikä aina kannatakaan tehdä yksin, sillä kokeneiden kumppaneiden kanssa viestintä sujuu ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti. Varsinais-Suomesta löytyy vahvaa viestinnän osaamista, joka on vain valjastettava yritysten käyttöön.

Viestintää ei pitäisi nähdä kulueränä vaan investointina, joka vauhdittaa myyntiä, lisää tunnettuutta, vahvistaa työnantajamielikuvaa ja sitouttaa työntekijöitä. Viestinnällä tuetaan strategisia tavoitteita – viime kädessä siis yrityksen menestystä.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Turun kauppakamarin jäsenlehdessä 2/2024.

Seuraava Turun kauppakamarin ja viestintä- ja markkinointivaliokunnan selvitys tehdään syksyllä 2024.

Nelli Laihinen
viestinnän asiantuntija
Viestintätoimisto Jokiranta Oy

Kategoriat:Verkkolehti, viestintä