Spottivalossa: Dent Å Oy

Spottivalossa: Dent Å Oy

Dent Å Oy on vuonna 2023 perustettu täyden palvelun hammaslääkäriasema, joka tarjoaa korkealaatuista hammashoitoa ja asiakaslähtöistä palvelua Turun keskustassa. Yritys tarjoaa perushammashoidon ja suuhygienisti palveluiden lisäksi laajan valikoiman eri erikoishammashoidon palveluita. Lisäksi yritys tuottaa myös räätälöityjä työterveyspaketteja yritysasiakkaille.

Dentån hallituksen puheenjohtaja, Julius Lyytikkä kertoo yrityksen olleen osakkaidensa pitkäaikainen unelma, joka toteutettiin yhteistoimin inspiroivien kollegoiden kanssa:

”Osakkaidemme pitkäaikainen unelma on ollut perustaa oma vastaanotto.
Lopullinen päätös omasta yrityksestä syntyi, kun osakkaamme kokivat, etteivät pystyneet enää silloisissa työpaikoissaan tarjoamaan haluamansa tasoista palvelua. Halusimme luoda työpaikan, jossa työntekijät viihtyvät.”

Hammaslääkärien perustamalla asemalla kuunnellaankin aktiivisesti potilaiden ja työntekijöiden palautetta.

”Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme. Tässä potilaiden palaute ja työntekijöiden ehdotukset ovat avainasemassa. Pystymme reagoimaan palautteisiin ja ehdotuksiin nopeastikin tehden palveluistamme mahdollisimman toimivia ja potilaidemme toiveiden mukaisia”, kertoo Lyytikkä.

Dentån yritystarina on vielä aluillaan, mutta niin haasteita kuin menestystäkin on jo ehditty kohtaamaan. Yrityksen suurin haaste tähän mennessä on ollut rekisteröintiprosessin pitkittyminen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain muutoksen myötä. Uudistetussa valvontalaissa kootaan ensimmäistä kertaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa koskevat säännökset ja vahvistetaan palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa sekä sen ensisijaisuutta. Sote-palveluiden tuottaminen edellyttää uudistuksen myötä kaksivaiheista rekisteröintiä, minkä lisäksi palveluntuottajilta vaaditaan omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki tarjotut palvelut. (lähde: Valvira, 2023)

Pitkittyneen rekisteröintiprosessin jälkeen, on yrityksen toiminta kuitenkin lähtenyt onnistuneesti liikkeelle. Yrityksen menestyksen avaintekijäksi Lyytikkä mainitsee potilaslähtöisyyden, joka on yhdistetty ammattimaiseen hammashoitoon. Potilaslähtöisyys näkyy myös yrityksen toimitiloissa, jonka sisustus on suunniteltu potilaiden viihtyvyyttä huomioiden sekä myös yrityksen hintatasoissa. Lyytikkä mainitsee, ettei Dentåssa peritä käyntimaksua, sillä he kokevat hyvän palvelun kuuluvan hintaan. Yleinen hintataso yrityksessä on myös kilpailukykyinen.

Lyytikkä mainitsee yrityksen arvomaailmaan kuuluvan samoja arvoja ja tavoitteita kuin mitä vuonna 2023 laadituissa Varsinais-Suomen elinkeinoelämän visioissa esiintyy.

Ylivoimainen osaaminen, paras ympäristö toimia ja avoin yhteys maailmaan. Edellä mainitut asiat ovat samoja arvoja, joita pyrimme myös itse vaalimaan ja edesauttamaan. Tavoitteenamme on olla muutaman vuoden sisällä Turun vetovoimaisin hammaslääkäriasema niin potilaiden kuin myös ammattilaisten keskuudessa. Turku on osakkaidemme kotikaupunki, ja olemme iloisia päästessämme yritystoimintamme myötä tarjoamaan mahdollisimman laadukkaita palveluita kaupunkimme ja sen lähialueiden asukkaille,” kertoo Lyytikkä.

Lyytikkä korostaa suun terveyden vaikutusta yleiseen terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin: ”Suun terveydestä kannattaa pitää huolta niin töissä kuin vapaalla. Työterveyshammashoito palkitsee ja sitouttaa työntekijöitä, ja säännöllisellä hammashoidolla ehkäistään monenlaisia terveysongelmia sekä akuuttien hammasongelmien riskiä. Näin myös sairauspoissaolot vähenevät. Työterveyshammashuolto on yritykselle kokonaisuudessaan vähennyskelpoista, kunhan se on kohtuullista, työntekijöille tasapuolista ja suunnitelmallista”.

Dentå tarjoaa Turun kauppakamarin jäsenille 20 euron arvoisen etusetelin normaalihintaisesta hoidosta. Edun saa hyödynnettyä mainitsemalla koodin “KAUPPAKAMARI” ajanvarauksen yhteydessä tai kassalla. Etuseteli on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Turun kauppakamari toivottaa Dentån lämpimästi tervetulleeksi jäsenistöömme!

Kategoriat:Spottivalossa