Koulutuksia vaivattomasti – laadusta ei tarvitse kantaa huolta

Evondos Oy on terveysteknologian palveluyritys, joka on kehittänyt robotisoidun lääkeannostelupalvelun kotihoidossa oleville pitkäaikaislääkityille, muistisairaille ja vanhuksille. Yritys työllistää 60 henkeä, ja 60 % sen liikevaihdosta tulee viennistä. Korkean volyymin tuotantolaitos Salossa takaa kustannustehokkaan ja joustavan valmistuksen kotimaassa.

Laadukasta ja vaikuttavaa sisältöä napakasti

Evondos on tehnyt yhteistyötä kauppakamarin kanssa koulutuksien, aamiais- ja verkostoitumistilaisuuksien parissa. Yrityksen henkilöstö- ja hallintopäällikkö Kaisa Kaariluoto-Elo kuvailee Evondosin osallistuneen koulutuksiin ”laidasta laitaan” ja itse osallistuneensa esimerkiksi vuosilomalakiin ja muihin henkilöstöhallintoon liittyviin koulutuksiin.

Kaariluoto-Elo löytää houkuttelevan jäsenetuhinnan lisäksi kauppakamarin koulutuksista monta muuta myönteistä asiaa. Koulutukset ovat muutaman tunnin tai puolenpäivän mittaisia, eikä niitä varten tarvitse matkustaa pitkälle. Tiiviit kokonaisuudet eivät vie kokonaista työpäivää ja ovat siten helpompi sovittaa kalentereihin. Jäsenistöllä on mahdollisuus toivoa koulutuksia haluamistaan aiheista. GDPR:n kaltaiset ajankohtaiset asiat ovat vahvasti esillä tarjonnassa.

Omien kokemuksien kautta Kaariluoto-Elolle on muodostanut vahva laatumielikuva koulutuksista ja kamarista luotettavana kumppanina. Hänen mielestään koulutusmarkkinoiden valtava tarjonta ja eritasoiset toimijat tekevät koulutusten ostamisesta haastavaa, koska lopputuloksesta ei voi olla etukäteen varma ilman omakohtaista kokemusta. Hyvien kokemuksien ansiosta Evondos onkin osallistunut kauppakamarin koulutuksiin yhä uudelleen ja uudelleen. Kauppakamari ei käytä yleispäteviä kouluttajia, vaan aina alansa asiantuntijoita, joiden kanssa on mahdollista keskustella oman yrityksen tärkeistä kysymyksistä tauoilla tai tilaisuuden jälkeen.

”Kauppakamarin kanssa ei tarvitse kantaa huolta koulutuksen laadusta, sisällöstä tai vaikuttavuudesta.”

Kaisa Kaariluoto-Elo

Vaikka verkostoituminen ei olekaan koulutusten ensisijainen tavoite, runsas osallistujajoukko tekee niistä otollisen myös tähän tarkoitukseen. Laatumielikuvaa tukevat myös hyvin onnistuneet taustajärjestelyt. Kaariluoto-Elosta ilmoittautuminen on tehty helpoksi. Suoraan kalenteriin tuleva kalenterivaraus toimii sekä vahvistuksena että muistutuksena. Hän kehuu koulutuksia ylipäätänsä hyviksi kokonaisuuksiksi ja erityisesti sitä, kuinka hyvin kauppakamari kommunikoi muutostilanteissa.

”Kauppakamari on luotettava kumppani, jolla on selkeä halu palvella ja auttaa yrityksiä kehittymään.”

Kauppakamarin koulutukset

Kauppakamari järjestää vuosittain noin 50 koulutusta erilaisista ajankohtaisista aiheista ja lisäksi jäsenillä on mahdollisuus toivoa koulutuksia itseä kiinnostavista aiheista Koulutusten pääteemoja ovat talous ja verotus, työsuhde, palkka ja hr, johtaminen ja esimiestyö, kansainvälistyminen sekä myynti. Suosituin koulutus on jo vuosia ollut kaikissa Suomen kauppakamareissa järjestettävä, yritysten hallitustyöhön paneutuva Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutus.

Koulutukset ovat jäsenten keskuudessa arvostettuja ja niistä saatujen palautteiden keskiarvo on 4,5/5.

Merkki luotettavuudesta – Turun kauppakamarilla jo yli 1800 jäsentä

Jätä yhteystietosi niin kerromme, miten sinun yrityksesi hyötyisi kauppakamarin jäsenyydestä:


    Tutustu jäsenetuihimme