Tulevaisuuden osaajien ja kulkuyhteyksien turvaamista

Pekka Heikonen
Pemamekin hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen on ollut yli vuosikymmenen mukana Loimaan kauppakamariosaston sekä Turun kauppakamarin hallituksissa.

Vuonna 1970 perustettu Pemamek on maailman johtava raskaan hitsaus- ja tuotantoautomaation valmistaja, joka työllistää 200 henkilöä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Loimaalla ja myyntikonttoreita on Venäjällä, Brasiliassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. Pemamekin liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tuotannosta yli 90 prosenttia menee vientiin.

Pemamekin hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen on ollut Turun kauppakamariin kuuluvan Loimaan kauppakamariosaston puheenjohtaja parin vuoden ajan. Hän on myös ollut yli vuosikymmenen mukana Loimaan kauppakamariosaston sekä Turun kauppakamarin hallituksissa.

Koulutukseen panostamalla lisää osaajia seutukunnalle

Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa on huutava pula tekniikan osaajista kuten diplomi-insinööreistä. Tämän takia Pemamek on yhteistyössä yritysten ja kauppakamarin kanssa työskennellyt aktiivisesti modernin diplomi-insinöörikoulutuksen tuomiseksi Turkuun. Kysyntää olisi osaajille ja koulutukselle, jossa painopisteenä on digitaalisuus, ICT ja moderni kone- ja materiaalitekniikka.

Tavoitteena on saada pitkällä tähtäimellä pienennettyä alueen osaajapulaa, innostaa nuoria hakeutumaan enemmän tekniselle alalle ja tuoda uutta osaamista sekä tutkimus- ja yritystoimintaa Turun seutukunnalle.

”Osaamisen kautta saadaan turvattua seutukunnan vahva kehittyminen myös pitkällä tähtäimellä”, Heikonen kuvailee.

Koulutusasiassa on tehty vaikuttamistyötä, jossa Heikosen mielestä kauppakamari on ollut tärkeä tekijä. Vastaavien hankkeiden eteenpäin viemiseksi vaaditaan vahvaa vaikuttamista valtakunnan ja päättäjien eri tasoilla.

Koulutuksen edistämiseksi on tavattu mm. hallituksen ministereitä ja muita vaikuttajia. Ministereille on kerätty koulutuksen puolesta vetoomusadressi, jonka on allekirjoittanut alueen 110 johtavaa yritystä. Turun yliopisto on sitoutunut aloittamaan koulutukset saatuaan siihen luvan opetusministeriöltä.

Kulkuyhteyksien kehittämistä vaikuttamistyöllä

Suomen poikittaistie, valtatie 9, vaatii perusparannusta ja kehittämistä. Yritykset ja kauppakamari ovat työskennelleet valtatie 9:n kunnostamisen puolesta jo usean vuoden ajan ja jatkaneet aikaisempaa työtä tien hyväksi. Heikosesta Turku, Tampere ja Helsinki muodostavat Suomelle erittäin tärkeän elinkeinoelämän kehityskolmion, johon hyvät liikenneyhteydet tuovat puhtia ja kasvua.

Tiehanketta varten on tehty vaikuttamistyötä eri poliitikkojen kanssa. Hallituksen avainministerit ovat tutustuneet vierailuillaan Valtatie 9:n haasteisiin. Aiheesta on myös tavattu paikallisia kansanedustajia, jotka ovat lähteneet ajamaan asiaa.

Heikonen uskoo, että viestiä tien kunnostamiseksi on saatu vahvimmin vietyä eteenpäin liikenneministeriön kautta. Suunnittelurahoja myönnettiin tiehanketta varten Turun ja Tampereen välille kaikkiaan 20 miljoonan edestä.

”Kauppakamari on vaikuttamisessa avainroolissa. Kamarin tehtävä on ottaa mukaan vahvoja ihmisiä tuomaan kasvoja ja voimaa vaikuttamiseen.”

Mitä Pemamek on hyötynyt jäsenyydestä?

Heikonen kokee Pemamekin hyötyneen kauppakamarin jäsenyydestä monella tavalla: verkostoituminen alueen toimijoiden kanssa, aito mahdollisuus päästä vaikuttamaan seutukunnan elinkeinoelämää koskeviin asioihin sekä saada kattava ymmärrys siitä, missä oikeasti seutukunnan alueella mennään. Erilaiset kehittämistapaamiset ja -hankkeet ovat arvokkaita jäsenille. Näiden kautta jäsenet pääsevät verkostoitumaan sekä ymmärtävät paremmin yritysmaailman tulevaisuuden haasteita ja tarpeita.

”Voin lämpimästi suositella kauppakamarin jäsenyyttä sitä harkitsemassa tai hakemassa oleville kandidaateille”, Heikonen summaa.

Merkki luotettavuudesta – Turun kauppakamarilla jo yli 1800 jäsentä

Jätä yhteystietosi niin kerromme, miten sinun yrityksesi hyötyisi kauppakamarin jäsenyydestä:


    Tutustu jäsenetuihimme